Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2200
Title: Страховий менеджмент
Authors: Шишпанова, Наталія Олександрівна
Шишпанова, Наталия Александровна
Shyshpanova, Nataliya
Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Keywords: Ресурсний потенціал
Фінансове планування
Бюджетування
Формування кадрової політики
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Страховий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо написання курсової роботи з дисципліни "Страховий менеджмент" здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, Н. О. Шишпанова. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 40 с.
Abstract: Методичні рекомендації розроблено з врахуванням Програми освітньо- професійної підготовки магістра за спеціальностями галузі знань 0305 – економіка та підприємництво, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013р. №895 Курсова робота здобувачів вищої освіти ступеня магістра спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни «Страховий менеджмент». Курсова робота дозволяє визначити рівень засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного курсу та застосування отриманих знань на практиці та, як форма самостійної, індивідуальної творчої праці, розвиває здібності критичного мислення та нахили до науково-дослідної роботи здобувача.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2200
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strakhovyy_menedzhment.pdf323,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.