Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2315
Title: Маркетинг
Authors: Стамат, Вікторія Михайлівна
Стамат, Виктория Михайловна
Stamat, Viktoriia
Колесник, Вікторія Михайлівна
Колесник, Виктория Михайловна
Kolesnyk, Viktoriia
Keywords: завдання маркетингового дослідження
методи досліджень
Польові методи
маркетологи
конкуренція
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Маркетинг [Електронний ресурс] : метод. реком. до самостійної роботи з вивчення теми "Процес маркетингових досліджень" для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "бакалавр" напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент" (спеціальність 074 "Публічне / В. М. Стамат. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 32 с.
Abstract: Сучасному підприємцю для орієнтації у ринковому середовищі недостатньо особистої інтуїції, чужих суджень, висловів, думок та висновків. Йому потрібна інформація щодо існуючих і очікуваних ринкових проблем та способів їх розв’язання. З кожним роком в умовах конкуренції для зменшення міри ризику фірма повинна володіти надійною інформацією про товарне виробництво, середовище конкуренції, стан економіки регіону, країни, фірми, і стосовно цього будувати свою політику на ринку.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2315
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marketynh.pdf297,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.