Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5108
Title: Загальна та молекулярна генетика
Authors: Гиль, Михайло Іванович
Gill, Mikhail
Keywords: Будова клітин
Морфометричний аналіз хромосом
Мейоз і гаметогенез
Технології аналізу
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Загальна та молекулярна генетика [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання лабораторних робіт з цитогенетичних основ спадковості для здобувачів вищої освіти освітньої спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" ступеня вищої освіти "бакалавр" / уклад. М. І. Гиль. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 59 с.
Abstract: Разом з тим, у програмній літературі при підготовці біотехнологів відчувається нестача інформаціїї щодо характеристики процесів генетичного контролю сегрегації хромосом та методики вивчення їх морфометричних особливостей, що у компактному вигляді наведено в цій розробці. У відповідності до навчального плану для спеціальності 162 – «Біотехнології та біоінженерія» курс дисципліни «Загальна та молекулярна генетика» вивчається студентами протягом другого і третього семестрів (перший-другий курс).
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5108
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zahalna ta molekulyarna henetyka.pdf978,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.