Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5662
Title: Гігієна тварин та ветсанітарія
Authors: Бондар, Алла Олександрівна
Bondar, Alla
Keywords: мікроклімат у тваринницьких приміщеннях
визначення вологості повітря
вміст шкідливих газів
вміст мікроорганізмів у повітрі
Issue Date: 2019
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Гігієна тварин та ветсанітарія [Електронний ресурс] : метод. реком. до лабораторно-практичних занять для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія" денної форми навчання / уклад. А. О. Бондар. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 67 с.
Abstract: Під час лабораторно-практичних занять, при якому здобувач вищої освіти, під керівництвом викладача, особисто проводить експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни; набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Метою гігієни тварин та ветеринарної санітарії є вивчення факторів зовнішнього середовища та розробка нормативних умов вирощування та утримання тварин для забезпечення їх здоров’я, максимальної продуктивності, одержання високоякісної тваринницької продукції. Велике завдання стоїть перед гігієністами щодо охорони навколишнього середовища. Виробництво продуктів тваринництва потребує суттєвого підвищення ролі й значення ветеринарно-санітарних заходів, у тому числі і гігієнічних, що є невід’ємною частиною виробничих технологій. Метою гігієни тварин та ветеринарної санітарії є підвищення опору організму до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища, тож порушення її правил призводить до збільшення захворювань та загибелі молодняку. Санітарно-гігієнічні заходи мають бути спрямовані на забезпечення тварин доброякісними кормами, оптимальними технологічними умовами догляду і утримання та створення надійного ветеринарно-санітарного захисту, попередження занесення збудників інфекції, охорону зовнішнього довкілля від забруднення. Слід пам’ятати про те, що тільки здоровий організм здатний повною мірою розкрити свій спадковий потенціал продуктивних задатків. Лише здорові тварини з високим потенціалом природної резистентності можуть бути високопродуктивними, а це є головною передумовою для їх інтенсивного використання. Особливо такі знання необхідні висококваліфікованим фахівцям ветеринарного і зооінженерного профілю, які повинні досконало володіти методами і технікою зоогігієнічних досліджень, їм слід постійно контролювати заходи, пов’язані з гігієною годівлі, доглядом, утриманням і експлуатацією тварин. У методичних рекомендаціях викладено загальновизнані методи дослідження повітряного середовища, оцінка санітарно- технологічного обладнання тваринницьких приміщень.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5662
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hihiyena tvaryn ta vetsanitariya.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.