Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6336
Title: Харчова хімія
Authors: Петрова, Олена Іванівна
Petrova, Olena
Стріха, Людмила Олександрівна
Strikha, Ludmila
Keywords: теорії будови атомів
Основи електрохімії
Дисперсні системи
Харчові кислоти
Issue Date: 2019
Citation: Харчова хімія [Електронний ресурс] : метод. реком. для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів вищої освіти СВО "Бакалавр", освітньої спеціальності 181- "Харчові технології" / уклад. О. І. Петрова, Л. О. Стріха. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 57 с.
Abstract: Харчова хімія – це наука про хімічний склад харчових систем (сировини, напівфабрикатів, готових продуктів), його зміни у процесі технологічного потоку під впливом різних факторів (фізичних і хімічних) та загальні закономірності цих перетворень. Вона включає дослідження взаємозв’язку структури і властивостей харчових речовин та її вплив на властивості і харчову цінність продуктів харчування.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6336
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchova_khimiia.pdf1,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.