Довідка DSPACE

Зміст:

Закрити вікно
Огляд
Пошук
Розширений пошук
Пошук по предметному покажчику
Розділи
Колекції
Реєстрація в DSpace
Передача документів
Формати файлів
Абстрактні ідентифікатори
Моя бібліотека
Редагування профіля
Підписка на e-mail
 

DSpace дозволяє створювати, поширювати і зберігати електронні ресурси. Тут дається короткий опис функціональних можливостей DSpace (використання електронних бібліотек, створених на основі DSpace, огляд їх вмісту і введення нових документів в колекції).

Інформаційне наповнення DSpace організовано навколо поняття розділів, які, як правило, відповідають деяким організаційно-адміністративним структурам, таким як навчальні заклади, департаменти, лабораторії, наукові установи та дослідницькі центри. У кожному розділі може бути створено будь-яку кількість підрозділів і будь-яку кількість колекцій. Будь-яка колекція може містити будь-яку кількість електронних документів.


Огляд Початок

Огляд дозволяє послідовно переглянути список документів в певному порядку:

Ви можете зареєструватися в системі якщо:

Передача - це функція DSpace, яка дозволяє користувачам додавати документи в DSpace. Процес передачі передбачає заповнення інформації про документ, його метаданих, а також вказівки файлів, які завантажуються (складовою електронний документ). У кожному розділі розробляється своя власна політика щодо процедури передачі документів в колекцію.

Моя бібліотека - це персональна сторінка, яка підтримується самим користувачем. Ця сторінка може містити перелік документів, які знаходяться в процесі передачі даних користувачем, або список документів, щодо яких необхідно особливу увагу, наприклад, редагування, рецензування або перевірка. В майбутньому ця сторінка буде підтримувати інформацію про персональні послуги, які надаються DSpace, наприклад повідомлення на e-mail про додавання нового документа в колекцію.

Редагування профілю - дозволяє змінити Ваш пароль.

Про проект - містить інформацію про проект DSpace і його розвитку.


Пошук Початок

Для організації пошуку по всій електронній бібліотеці DSpace використовуйте пошукову область, розташовану в середній частині домашньої сторінки.

Search Box

Для обмеження простору пошуку конкретним розділом або колекцією виберіть необхідний розділ / колекцію у спливаючому списку і вкажіть пошуковий вираз в пошуковому віконці цієї сторінки.

Search Box

DSpace використовує механізм пошуку Jakarta Lucene. Далі наведена інформація про організацію пошуку.

Що шукається з внесених в пошукове віконце слів (жовтий прямокутник). Слова, які внесені в пошукове віконце, відшукуються в таких полях документа, як заголовок, автори, анотація, серія, спонсор і поля ідентифікатора.

Якщо ваш сайт допускає повнотекстовий пошук, то вказане пошуковому виразі буде відшукувати в повних текстах усіх документів, які зберігаються в архіві. Для отримання додаткової інформації щодо повнотекстового пошуку звертайтеся до Вашого адміністратора DSpace.

Те, що не відшукуються - стоп-слова. Механізм пошуку ігнорує деякі слова, які часто зустрічаються в англійській мові, проте є безглуздими з точки зору пошуку. До них відносяться:

"a", "and", "are", "as", "at", "be", "but", "by", "for", "if", "in", "into"
"is","it","no", "not", "of", "on", "or", "such", "the", "to", "was"

Усічення слів
Використовуйте зірочку (*) після частини слова, щоб пошук здійснювався лише по зазначеній частині, наприклад, вираз:

  приведе до знаходження документів, які містять слова selects, selector, selectman, selecting.

Морфологічний пошук
Механізм пошуку автоматично розширює пошукове слово його різними морфологічними формами, включаючи, множинну форму, минулий час і так далі.

Пошук по фразах
Для організації пошуку по багатьом словам, які складають фразу, укладіть їх в подвійні лапки (" "), наприклад:

Обов'язкова наявність слова
Додайте знак плюс (+) перед словом, якщо воно обов'язково повинно бути присутнім в документах. Наприклад, наступне пошуковому виразі вказує, що слово " training " є факультативним, а " dog " обов'язково має бути присутнім в документі.

Видалення небажаних слів

Додайте знак мінус (-) перед словом, яке повинно бути відсутнім у документах, які відшукуються. Альтернативний варіант - використання логічної зв'язки NOT. Таким чином, можна відшукувати документи з урахуванням відсутності в них тих або інших слів. Наприклад, при використанні пошукового виразу:

 або  

або

будуть знайдені документи, які містять слово " training " і одночасно не містять слово "cat".

Логічні вирази

Для побудови більш складних пошукових виразів можуть використовуватися логічні оператори. Зверніть увагу, вони повинні вводитися ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ!

AND - здійснюється пошук тільки тих документів, які містять всі слова або фрази, що з'єднуються цим оператором, наприклад, вираз:

приведе до знаходження документів, які містять як слово " cats " так і слово "dogs".

 

OR - здійснюється пошук тих документів, які містять принаймні одне зі слів або фраз, які з'єднуються цим оператором, наприклад, вираз:

приведе до знаходження документів, які містять або слово " cats " або слово "dogs".

NOT - вказує на необхідність виключення з пошуку тих документів, які містять слово або фразу, яка стоїть за цим оператором, наприклад, вираз:

приведе до знаходження документів, які містять слово " training " ;, але не містять слово "cat".

Допускається використання круглих дужок для групування пошукових умов. В цьому випадку логічні оператори застосовуються до відповідних груп, наприклад:


Розширений пошук Початок

Розширений пошук дозволяє вказати, які саме поля документа беруть участь в організації пошуку, які також можна поєднувати логічними операторами " AND " ;, " OR " і "NOT".

Ви можете обмежити пошук конкретним розділом, вибравши його ім'я у спливаючому меню, розташованому у верхній частині. Якщо пошук повинен виконуватися по всій електронній бібліотеці DSpace, залиште в цьому меню значення, яке встановлюється за умовчанням. Потім виберіть поле в лівому стовпчику та введіть слово або фразу в пошукове поле, яке розташоване в правій колонці. Ви також можете застосувати логічні оператори до пошукових полях клацанням на стрілці, розташованій праворуч від поля "I".

Примітка: Ви повинні послідовно використовувати віконця вводу пошукових виразів. Якщо Ви залишите одне із проміжних полів порожнім, то запитом не знайдено буде виконаний.

 

Пошук по предметному покажчику Початок

Керований словник - це набір термінів, які формують словник опису інформаційного наповнення документів. Такі словники формуються відповідними органами по стандартизації для вказівки правил групування документів по категоріями. Це дозволяє організувати пошук документів за темами.

Фільтрація списку категорії спричинить видалення зі списку тих термінів, які не відповідають фільтру. Терми, які залишилися, визначають всі підкатегорії в ієрархічній структурі. Розкриття кожної з категорій призведе до показу тільки тих термінів, які відповідають фільтрам.
Для організації пошуку документів по предметному покажчику відзначте потрібні категорії перед натисканням кнопки " Пошук ... " ;. В результаті пошуку будуть знайдені ті документи, які відповідають певній категорії, або кожній з її підкатегорій. Клацання на знаку " + " призводить до розкриття вмісту категорії.


Розділи Початок

Інформаційне наповнення електронної бібліотеки DSpace об'єднується в розділи, які відповідають організаційним або адміністративним структурам, таким як відділи, лабораторії, дослідницькі центри. Всередині розділу може бути організовано необмежену кількість підрозділів і необмежену кількість колекцій. Кожна з колекцій може містити необмежену кількість документів. Така структура DSpace надає гнучкість у підтримці різних потреб розділів, дозволяючи їм:

Для кожного розділу існує своя домашня сторінка, на якій наведена необхідна інформація, новини, а також посилання, що відображають область інтересів даного розділу. Крім того, тут є список колекцій усередині даного розділу.


Колекції Початок

У розділі DSpace може бути створена необмежена кількість колекцій. Колекції можуть створюватися відповідно до тієї або іншої тематичної спрямованості або відповідно до типу інформації (наприклад, статті або набори даних) або відповідно до будь-яким іншим принципом угруповання електронних ресурсів, прийнятих в розділі. Колекції можуть мати різні політики та технологічні процеси.

Кожна з колекцій DSpace має свою власну початкову сторінку, яка містить необхідну інформацію, новини та посилання, що відображають область інтересів користувачів цієї колекції.


Реєстрація в DSpace Початок

При необхідності увійти в ту частину DSpace, яка вимагає авторизації, слід вказати свій пароль. Всі користувачі можуть зареєструватися в системі, щоб стати її передплатниками. Деякі з функцій обмеженого доступу, наприклад передача в бібліотеку документів, вимагає проходження авторизації в розділі.

Перед першим входом в якості зареєстрованого користувача треба клацнути по посиланню " Новий користувач? Реєструйтеся! " і далі дотримуватися інструкцій. Після цього в діалоговому вікні реєстрації, яке відкрилося, слід ввести Ваш e-mail адресу і пароль. Зазначена адреса e-mail повинен містити ім'я користувача та ім'я домену. Адреса, який вказується, нечутливий до регістру.

Приклад: moniker@mycorp.com

Введіть Ваш пароль точно так же, як Ви його вказали спочатку. Пам'ятайте, що пароль чутливий до регістру. Натисніть на кнопку " Log in " для продовження роботи.


Передача документів Початок

Припинення процесу передачі документа:

У будь-який момент під час процедури передачі документа Ви можете її призупинити і зберегти все, що зробили до цього моменту, для подальшого використання. Для цього натисніть на кнопку " Скасувати / Зберегти " в нижній частині сторінки. Введені Вами відомості зберігаються для їх подальшого використання при продовженні процедури передачі документа. При цьому на сторінці " Моя бібліотека " Ви будете сповіщені, що у Вас є активний процес передачі документа. Якщо Ви випадково вийшли із процедури передачі, то її завжди можна відновити на сторінці " Моя бібліотека " ;. Також Ви можете припинити процедуру передачі в будь-який момент часу.

Вибір колекції

Процедура передачі документа - овальні кнопки у верхній частині сторінки:

У верхній частині сторінки передачі документа розташовуються 7 овальних кнопок, які представляють процедуру передачі документа. У міру виконання цієї процедури овальні кнопки змінюють свій колір. У процесі внесення документа можна використовувати ці кнопки для переміщення вперед і назад по процедурі передачі документа. При переміщенні вперед і назад раніше введена інформація не втрачається.

Progress Bar

Клацніть на стрілці в правій частині спливаючого меню, щоб переглянути список наявних колекцій. Перемістіть курсор на необхідну колекцію і зробіть клацання.

(Якщо у Вас немає дозволу на внесення документів в колекцію, для отримання необхідної інформації звертайтеся до адміністратора DSpace.)

Ви повинні мати право вводити документи в колекцію, яка надається в даному розділі. Якщо Ви хочете ввести документ, однак необхідний розділ відсутній, звертайтеся до адміністратора DSpace, щоб вирішити питання про створення в DSpace нового розділу.

Клацніть на кнопці " Далі " для продовження роботи або " Скасувати / Зберегти " ;, щоб призупинити або скасувати введення документа.


ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: опис документа: сторінка 1 Початок

Якщо Ви відповісте " Так " на кожне питання цієї сторінки, то Вам буде представлена ​​змінена форма внесення, необхідна для введення додаткової інформації. В іншому випадку буде «звичайна» форма.

Клацніть на кнопці " Далі " для продовження роботи або " Скасувати / Зберегти " ;, щоб призупинити або скасувати введення документа.


ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: опис документа - сторінка 2 Початок

Інформація, яку ви вводите на цих двох екранах, являє собою метадані, за допомогою яких здійснюється пошук документів. Чим повніше набір метаданих, тим легше і зручніше шукати документ. Тому намагайтеся приписати документу якомога більше полів з метаданими.

Автор:

Це може бути фізична особа, організація або служба, відповідальна за створення документа або служба, яка внесла щось у його інформаційне наповнення. Натискання кнопки " Додати ще " дозволяє ввести стільки авторів, скільки необхідно. Приклади:

Author submit

Якщо автором є організація, то її назву введіть в поле фамабоі:

author submit


Назва:

Введіть повну офіційну назву документа. Всі документи DSpace повинні мати заголовок!

title submit


Інша назва: (майте на увазі, що це поле з'являється тільки тоді, коли Ви вказали на першій сторінці, що є додаткові заголовки.)

Якщо у Вашого документа є альтернативне назву, наприклад, на іншій мові, то введіть його тут. Приклад:

Other title


Дата публікації: (майте на увазі, що це поле з'являється тільки в тому випадку, коли Ви вказали на першій сторінці, що документ був раніше опублікований. Якщо попередніх публікацій не було, то дата буде занесена системою, коли документ потрапить в репозиторій.)

Якщо документ був раніше опублікований, внесіть дату публікації. Якщо Ви не знаєте місяць, залиште значення " (немає місяця) " ;; в іншому випадку виберіть місяць зі спливаючого списку. Якщо Ви не знаєте день, залиште його порожнім.

date of issue


 

Видавець: (майте на увазі, що це поле з'являється тільки тоді, коли Ви вказали на першій сторінці, що документ був раніше опублікований.)

Вкажіть тут назву видавця.


Посилання на документ: (майте на увазі, що це поле з'являється тільки тоді, коли Ви вказали на першій сторінці, що документ був раніше опублікований.)

Вкажіть тут бібліографічне посилання на документ, якщо це стаття з журналу або складова частина більшого матеріалу, наприклад, глава книги. Для статті журналу включіть назву журналу, номер за тим, дату і номери сторінок.
Для глави книги включіть назву книги, місце публікації, назву видавця, дату і сторінки.


Номер серії/звіту:

Деякі з колекцій можуть бути нумерованими серіями, наприклад технічні звіти або робочі матеріали. Якщо ця колекція потрапляє під якусь категорію, то в поле Ім'я серії повинно стояти стандартне ім'я цієї категорії, яка не змінюється, а заповнюється тільки поле Номер звіту або матеріалу. Приклад:

Series


Ідентифікатори:

Якщо Ви знаєте унікальний номер або код, який ідентифікує документ, то введіть його тут. Клацніть на стрілці праворуч від спливаючого віконця і виберіть один із запропонованих варіантів. Є такі варіанти:

Govt.doc # - Урядовий номер документа, наприклад, NASA SP 8084
ISBN - Міжнародний стандартний номер книги, наприклад, 1234-5678-9
ISSN - Міжнародний стандартний номер серійного видання, наприклад, 1234-5678
ISMN - Міжнародний стандартний номер музичного твору, наприклад, 53001-001-3
URI - Універсальний ідентифікатор ресурсу, наприклад, http://www.dspace.org/help/submit.html
Інший - Унікальний ідентифікатор, який приписується документу відповідно до системи ідентифікації, яка відрізняється від вищенаведених.


Тип:

Тип документа. Для вибору більше одного значення зі списку натисніть клавішу " ctrl " або "shift".

Мова:

Виберіть мову інтелектуального вмісту Вашого документа. Якщо не підходить мова за замовчуванням (англійська - США), клацніть на стрілці і виберіть мову з спливаючих меню, наприклад:

language

Якщо документ не текстовий і поняття мови до нього не застосовується, то виберіть значення Н/З.

Клацніть на кнопці " Далі " для продовження роботи або " Скасувати/Зберегти " ;, щоб призупинити або скасувати введення документа.


ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: опис документа - сторінка 3 Початок

Ключові слова:

Введіть необхідну кількість ключових слів, які розкривають зміст документа. Чим більше слів ви введете, тим більша ймовірність, що документ буде знайдений під час пошуку. Використовуйте одне віконце введення для вказівки одного ключового слова або фрази. При натисканні кнопки " Додати ще " надається можливість вказати більше ключових слів. Приклади:

keywords

У Вашому розділі можуть підтримуватися специфічні словники, таксономії або тезауруси. В такому випадку надається можливість вибирати ключові слова зі списку. У наступних версіях DSpace буде надана можливість використовувати такі списки.


Реферат:

Ви можете або зробити копіювання і вставку тексту реферату в це поле, або ввести його безпосередньо. Обмеження на розмір реферату відсутня. Ми настійно рекомендуємо вводити текст реферату для зручності користувачів і розширення можливостей по знаходженню документа.

Спонсори:

Якщо документ створено при спонсорській підтримці, то Ви можете вказати відомості про спонсорів. Це поле містить довільну інформацію. Приклад:

sponsor

 


Опис:

Тут Ви можете вказати будь-яку іншу інформацію, яка не відображена в попередніх полях і може виявитися корисною користувачам.

Клацніть на кнопці " Далі " для продовження роботи або " Скасувати/Зберегти " ;, щоб призупинити або скасувати введення документа.


ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: Керований словник Початок

Керований словник - це набір термінів, які утворюють словник опису вмісту документа. Його підтримують органи по стандартизації для створення стандартного способу категоризації матеріалів, які потрапляють в архів.

Точна категоризація матеріалу за допомогою керованого словника збільшує ймовірність того, що в результаті пошуку будуть знайдені релевантні пошуковому вираженню документи при організації пошуку по одній або декільком електронних бібліотек.

Для внесення в форму терма з керованого словника виберіть " Предметні категорії " зі списку, розташованого під полем внесення. При цьому відкривається вікно, яке містить наявні словники. Ви можете відфільтрувати список словника, як це описано вище, щоб знайти терми, які найбільш релевантні вноситься документу. Після знаходження необхідного терма клацніть на ньому. При цьому він має активізуватися в форму, а спливаюче вікно закриється. Ви можете внести в поле форми стільки термінів, скільки необхідно. Скористайтеся кнопкою " Додати ще " ;, розташованої праворуч, щоб додати додаткові поля для внесення.

Фільтрація списку категорії спричиняє видалення зі списку термінів, які не відповідають фільтру. Елементи, які залишилися це - категорії і підкатегорії, які містять фільтрується на будь-якому рівні ієрархії терм. Розкриття будь-якої категорії призводить до показу його умов (або подтермов), які відповідають фільтрам.


ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: Завантаження файлу Початок

Є два способи вказати ім'я файлу, який буде завантажуватися:

1. Введіть повний шлях та ім'я файлу в полі введення і потім клацніть кнопку " Далі " в нижньому правому куті екрану.

2. Натисніть кнопку " Огляд " ;. При цьому відкривається вікно огляду файлової структури Вашого диску. Ви можете пересуватися по каталогах і папках для знаходження необхідного файлу. Зробіть подвійне клацання на імені файлу і він з'явиться у віконці введення.

Після вибору необхідного файлу натисніть на кнопку " Далі " для продовження завантаження файлу.

Опис файлу

Якщо на початку процедури внесення документа Ви вказали, що він складається з більш, ніж одного файлу, то з'являється віконце " Опис файлу " ;. Вноситься тут інформація допоможе користувачам зрозуміти, яка саме інформація міститься в кожному з файлів, наприклад, " основний текст статті " або " малюнки " або " комп'ютерна програма " або " набір даних " ;. Введіть опис кожного з файлів і натисніть кнопку " Далі " для продовження процедури внесення документа.ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: Формати файлів Початок

Щоб зберігати файл у бібліотеці і здійснювати до нього коректний доступ слід знати його формат, наприклад, " PDF " ;, " HTML " ;, або " Microsoft Word " ;. Якщо система не розпізнає автоматично формат завантаженого файлу, то Вам потрібно його вказати. Якщо формат такого файлу присутній в пропонованому списку, то виберіть його і натисніть кнопку " Внести " ;. Якщо ж формат файлу відсутній в списку, то клацніть на " в списку формат відсутній " (" format not in list ") і опишіть формат у текстовому полі, розташованому внизу сторінки. Обов'язково вкажіть додаток, за допомогою якого був створений цей файл, і його версію, наприклад, "Autodesk AUTOCAD R20 for UNIX".

Для отримання додаткової інформації про формати файлів см. формати, які підтримуються в DSpace.

Завантажений файл

Після завантаження файлу перевірте інформацію в таблиці, щоб переконатися, що все правильно. Є ще два способи переконатися, що файли завантажені вірно:

Якщо Ви завантажуєте тільки один файл, клацніть на " Далі " ;, якщо Ви переконалися, що файл завантажений коректно.

Якщо Ви завантажуєте більше одного файлу, клацніть на кнопці " Додати ще один файл " (Вона з'являється, якщо на сторінці " ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: опис документа " Ви вказали, що документ складається з багатьох файлів). Після завантаження всіх файлів і перевірки їх правильності натисніть кнопку " Далі".

Якщо Ви завантажуєте сторінку HTML із вкладеними файлами, натисніть кнопку " Додати ще один файл " і завантажте всі файли, що знаходяться у файлі html. Після завантаження всіх файлів в стовпчику, відзначеному як " Основний файл " ;, виберіть бітовий потік або файл, який є індексного сторінкою або є самої верхньої сторінкою веб-сторінки. Це гарантує, що всі вкладені файли будуть правильно представлені на сторінці HTML. Потім клацніть кнопку " Далі".

Контрольні суми

DSpace генерує контрольну суму MD5 для кожного файлу, який зберігається тут; вона використовується усередині системи для періодичної перевірки цілісності файлів (контрольна сума файлу не змінюється). Ви можете використовувати контрольну суму для впевненості в тому, що те, що ви отримали, дійсно відповідає завантаженому Вами файлу.

Якщо Ви хочете перевірити файл за його контрольній сумі, натисніть на " Показати контрольні суми " на сторінці " Завантажені файли " ;. Контрольна сума MD5, яка генерується в DSpace, по кожному з внесених файлів наведена праворуч від імені файлу. При цьому Ви повинні використовувати деяку іншу програму для генерації своїх власних контрольних сум цих файлів для того, щоб переконатися, що вони збігаються. У більшості UNIX-подібних систем (включаючи Mac OS X) використовується md5sum. Наприклад, введіть " Md5sum MYFILE " для кожного з файлів, які перевіряються; результуючі відомості будуть виведені на екран. Для Windows є інструментальний засіб MD5: поекспериментуйте з md5 (розташованою за адресою http://www.fourmilab.ch/md5/), або з md5sum, доступною в пакеті Cygwin (http://www.cygwin.com/). Всі ці утиліти запускаються з командного рядка і терміналу. При використанні утиліти md5 виводиться детальна інформація з файлу, яка повинна точно збігатися з тією інформацією, яка надається з DSpace.


ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: Перевірка Початок

Ця сторінка дозволяє проаналізувати інформацію, введену Вами для опису документа. Для редагування цієї інформації клацніть на відповідній кнопці праворуч і скористайтеся овальними кнопками у верхній частині сторінки для переходу на необхідну сторінку опису документа. Якщо все вірно, клацніть на кнопці " Далі " ;.

Клацніть на кнопці " Далі " для продовження роботи або " Скасувати/Зберегти " ;, щоб призупинити або скасувати введення документа.


ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: Ліцензія Початок

Перш, ніж документ потрапить в DSpace, варто переконатися, що користувач згоден з пропонованою ліцензією. Будь ласка, уважно прочитайте ліцензію. Якщо у Вас є питання, звертайтеся до Вашого адміністратора DSpace.


ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТА: Завершення Початок

Ви успішно завершили процедуру передачі документа в DSpace. Ви пройшли всі етапи цього технологічного процесу. Деякі з колекцій вимагають, щоб потім документ пройшов етап редакторської перевірки або рецензування, а інші відразу ж попадають в репозиторій Вашої електронної бібліотеки. Ви отримаєте e-mail повідомлення, як тільки документ буде включений в колекцію, або якщо з якихось причин виникли затримки з таким включенням. Якщо у Вас є питання щодо технологічного процесу включення документів в ту або іншу колекцію, звертайтеся до особи, відповідальну за її супровід. Ви можете перевірити стан того або іншого Вашого документа на сторінці Моя бібліотека.


АБСТРАКТНІ ідентифікатори Початок

Коли Ваш документ потрапляє в репозиторій DSpace, йому присвоюється постійний URL. Це означає, що на відміну від звичайних URL, цей ідентифікатор не змінюватиметься, коли система переноситься на інший комп'ютер, або коли здійснюються зміни в самій системі. DSpace відповідає за підтримку цілісності такого ідентифікатора, тому Ви можете без всяких обмежень використовувати його для посилання на документ в різних публікаціях або в інших системах обміну інформацією. Такий постійний URL реєструється в Системі абстрактних ідентифікаторів - всеосяжної системі присвоєння та управління постійними ідентифікаторами, які відомі як " handles, - абстрактні ідентифікатори " для цифрових об'єктів і інших ресурсів в Інтернет. Система абстрактних ідентифікаторів управляється Асоціацією для підтримки національних дослідницьких ініціатив (CNRI), яка взяла на себе відповідальність за підтримку цієї ініціативи, її стимулювання і просування в Інтернеті.


МОЯ БІБЛІОТЕКА Початок

Якщо Ви є авторизованим користувачем DSpace або входите до складу штату співробітників, які займаються супроводом електронної бібліотеки DSpace, то у Вас є своя власна сторінка DSpace. Тут Ви можете знайти:


РЕДАГУВАННЯ ПРОФІЛЯ Початок

Ця сторінка дозволяє переглянути і змінити інформацію про себе. Для відкриття такої сторінки Ви повинні увійти в систему як зареєстрований користувач.


ПІДПИСКА НА E-MAIL Початок

Користувач може підписатися на отримання щоденних e-mail повідомлень про нові надходження в колекції електронної бібліотеки. Користувач може підписатися на будь-яку кількість колекцій документів. Для такої підписки: