Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2570
Title: Впровадження перспективних кормових культур – основа підвищення продуктивності дійного стада
Внедрение перспективных кормовых культур – основа повышения продуктивности дойного стада
Implementation of promising forage crops is the basis of Increasing the productivity of dairy cattle
Authors: Іваненко, Тетяна Яківна
Иваненко, Татьяна Яковлевна
Ivanenko, Tetyana
Коваленко, Ганна В’ячеславівна
Коваленко, Анна Вячеславовна
Kovalenko, Anna
Keywords: кормовиробництво
молочне скотарство
інноваційні процеси
рентабельність
повноцінна годівля
кормопроизводство
молочное скотоводство
инновационные процессы
полноценное кормление
forage production
dairy cattle
innovative processes
profitability
full-value feeding
Issue Date: 2017
Citation: Іваненко Т. Я. Впровадження перспективних кормових культур – основа підвищення продуктивності дійного стада [Електроний ресурс] / Т. Я. Іваненко, Г. В. Коваленко // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 773-780.
Abstract: У статті розглянуто і проаналізовано один з найважливіших напрямів інноваційного розвитку молочного скотарства та його ефективності, а саме рівень і якість годівлі корів. Досліджено вплив витрат кормів, середньої ціни реалізації на зміну рівня рентабельності реалізації молока через встановлення кореляційної залежності. Надано перелік більш ефективних кормових культур та видів кормів у їх оптимальному співвідношенні для рентабельності виробництва тваринницької продукції.
В статье рассмотрено и проанализировано одно из важнейших направлений инновационного развития молочного скотоводства и его эффективности, а именно уровень и качество кормления коров. Исследовано влияние расхода кормов, средней цены реализации на изменение уровня рентабельности реализации молока через установление корреляционной зависимости. Предоставлен перечень более эффективных кормовых культур и видов кормов в их оптимальном соотношении для рентабельности производства животноводческой продукции
The article considers one of the most important directions of innovation development of dairy cattle and its efficiency, namely the level and quality of feeding cows. The effect of forage consumption and the average selling price onto the change of the level of milk profitability through the determining the correlation is analyzes. The article presents the list of more efficient forage crops and forage species in their optimal ratio for the profitability of livestock production.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2570
Appears in Collections:Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Иваненко.pdf319,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.