Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13937
Title: Features of growth and development of Lavandula angustifolia when grown under drip irrigation conditions in the Southern Steppe zone of Ukraine
Other Titles: Особливості росту і розвитку лаванди вузьколистої при вирощуванні в умовах краплинного зрошення в Південному Степу України
Authors: Качанова, Тетяна Володимирівна
Kachanova, Tatiana
Манушкіна, Тетяна Миколаївна
Manushkina, Tetyana
Коваленко, Олег Анатолійович
Kovalenko, Oleg
Keywords: lavender
moisture level
bio-fertilizers
yield
essential oil content
лаванда
рівень вологості
біодобрива
урожайність
вміст ефірної олії
Issue Date: 2023
Publisher: Mykolayiv National Agrarian University
Citation: Kachanova, T., Manushkina, T., & Kovalenko, O. (2023). Features of growth and development of Lavandula angustifolia when grown under drip irrigation conditions in the Southern Steppe zone of Ukraine // Scientific Horizons, 26(3), 81-91. DOI: https://doi.org/10.48077/scihor3.2023.81
Abstract: In the context of climate change, agriculture must respond to new challenges – one of them is the search for and adaptation of new plant varieties in areas where they have not been grown on an industrial scale. The research aims to investigate the effect of biological treatment on the growth and development of Lavandula angustifolia under different irrigation methods to increase the efficiency of its use as an industrial crop in the Southern Steppe zone of Ukraine. The species L. angustifolia is primarily important as an essential oil crop and is used in the preparation of food and beverages, perfumery, medicine, pharmacy, cosmetics, industry, for air purification from particulate matter in urban plantations, as a honey plant and for decorative purposes. In the research. A randomized scheme of blocks with a 2x2 factorial arrangement was used with two bacterial preparations (“Azogran A” and “Biocomplex BTU”) and two moisture levels (80-70-70% MHC and 90-80-70% MHC) in triple repetition. Plants in the 1st, 2nd, and 3rd year of vegetation were analysed following several factors, such as the beginning and end of the vegetative phase, the beginning of the budding phase, the flowering period, and the ratio of these indicators to the amount of heat received during the growing season. Phenotypic characteristics, green and dry mass yields, percentage of essential oils, and conditional yields were also evaluated under all the studied conditions. Overall, it was established, that the biggest stimulative effect on the growth of L. angustifolia was found when growing lavender under the irrigation regime of 90-80-70% MHC with double top dressing of plantings in the budding phase “Biocomplex BTU” – these plants were the most developed and had noticeably higher dry mass and theoretical yield. Therefore, the control of irrigation and treatment with biological products makes the prospect of industrial lavender cultivation in the Southern Steppe of Ukraine more accessible.
-
В умовах зміни клімату сільське господарство має реагувати на нові виклики - одним з них є пошук та адаптація нових сортів рослин у регіонах, де вони не вирощувалися в промислових масштабах. Мета роботи – дослідити вплив біологічного обробітку на ріст і розвиток Lavandula angustifolia за різних способів зрошення для підвищення ефективності її використання як промислової культури в зоні Південного Степу України. Вид L. angustifolia має перш за все значення як ефіроолійна культура і використовується в приготуванні продуктів харчування та напоїв, парфумерії, медицині, фармації, косметиці, промисловості, для очищення повітря від твердих частинок в міських насадженнях, як медонос і в декоративних цілях. У дослідженнях. Використовували рандомізовану схему блоків з факторним розміщенням 2х2 з двома бактеріальними препаратами («Азогран А» і «Біокомплекс БТУ») і двома рівнями вологості (80-70-70 % НВВ і 90-80-70 % НВВ) у триразовій повторності. Рослини 1-го, 2-го і 3-го року вегетації аналізували за кількома факторами, такими як початок і кінець вегетативної фази, початок фази бутонізації, період цвітіння, а також співвідношення цих показників з кількістю тепла, отриманого за вегетаційний період. Також оцінювали фенотипові ознаки, врожайність зеленої та сухої маси, відсоток ефірної олії та умовну врожайність за всіх досліджуваних умов. Загалом встановлено, що найбільший стимулюючий вплив на ріст L. angustifolia виявлено при вирощуванні лаванди за режимом зрошення 90-80-70 % НВВ з дворазовим підживленням рослин у фазу бутонізації «Біокомплексом БТУ» – ці рослини були найбільш розвиненими і мали помітно вищі показники сухої маси та теоретичної врожайності. Таким чином, контроль зрошення та обробка біопрепаратами робить перспективу промислового вирощування лаванди в умовах Південного Степу України більш доступною
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13937
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_2_2023-81-91.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.