Студентський науковий вісник [МНАУ] Community home page

Logo
У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з питань економіки, проблем світового господарства та зовнішньоекономічної діяльності, організації виробництва та агробізнесу, досліджуваних ученими, аспірантами, магістрами та студентами Миколаївського державного аграрного університету.

РЕДАКЦIЙНА КОЛЕГIЯ: ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: д. т. н., професор Шебанін В. С. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РЕДКОЛЕГІЇ: к. е .н., доцент Іваненко Т.Я. ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: д.е.н., професор Шебаніна О.В., к.е.н, доцент Вершиніна Л.М., к.е.н., доцент Калюжна О.В., к.пед.н., доцент Каращук Л.М., к.е.н., доцент Мельник І.О., к.е.н., доцент Крилова І Г. Адреса редколегії: 54029, Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9, Миколаївський державний аграрний університет, тел. 58-05-94 www.mdau.mk.ua © Миколаївський державний аграрний університет, 2012

Browse