Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11482
Title: Управління економічними та соціальними питаннями у сфері охорони праці на підприємствах аграрного профілю
Other Titles: Management of economic and social issues in the field of labor protection at agricultural enterprises
Authors: Курепін Вячеслав Миколайович, науковий керівник
Kurepin Vyacheslav, scientific director
Іваненко, Валерія Сергіївна
Ivanenko, Valeria
Keywords: соціальний чинник
стратегії розвитку
охорона праці
трудові відносини
громадський контроль
social factor
development strategies
labor protection
labor relations
public control
Issue Date: 2022
Citation: Іваненко В. С. Управління економічними та соціальними питаннями у сфері охорони праці на підприємствах аграрного профілю // Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 6-7 квітня 2022 р. Мукачево : МДУ, 2022. С. 105-108.
Abstract: Здоров'я, а тим більше – життя втраченого людиною не може бути компенсованим ні якою виробничою діяльністю. Через нещасні випадки та аварії гинуть на виробництві не просто люди, а робітники і службовці, на підготовку яких підприємство витратила значні кошти. Як соціальний чинник, охорона праці грає важливу роль, оскільки, якими б вагомими не були виробничі результати, захист працюючих на підприємстві від шкідливих та небезпечних факторів є першочергової задачею у стратегії розвитку підприємства.
-
Health, and even more so - the life lost by a person can not be compensated by any production activity. Accidents and accidents kill not only people at work, but also workers and employees, for the preparation of which the company has spent significant funds. As a social factor, labor protection plays an important role, because, no matter how important the production results, the protection of workers in the enterprise from harmful and dangerous factors is a priority in the development strategy of the enterprise.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11482
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)
Статті студентів МНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105-108.pdf589,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.