Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1181
Title: Методика навчання студентів ВНЗ у галузі охорони праці з використанням комп’ютерних технологій
Методика обучения студентов ВУЗ в области охрани труда с использованием компьютерных технологий
Methods of teaching university students in the field of labor using computer technology
Authors: Думенко, Ірина Володимирівна
Курепін, Вячеслав Миколайович
Думенко, Ирина Владимировна
Курепин, Вячеслав Николаевич
Dumenko, Iryna
Kurepin, Vyacheslav
Keywords: Система управління
безпека життєдіяльності
науково-методичні засади
структуризація
Система управления
безопасность жизнедеятельности
научно-методические основы
структуризация
Upravlіnnya system
Bezpeka zhittєdіyalnostі
Naukova-metodichnі ambush strukturizatsіya.
Issue Date: 2013
Citation: Думенко І. В. Методика навчання студентів ВНЗ у галузі охорони праці з використанням комп’ютерних технологій / І. В. Думенко, В. М. Курепін // MOTROL - 2013. – Вип. 15. – С. 95-100.
Abstract: У статті розглядається теоретично обгрунтовані ефективні педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці студентів з питань охорони праці відповідно до сучасних вимог професійної діяльності фахівців агропромислового комплексу, зумовлені необхідністю використання інформаційних технологій.
В статье рассматривается теоретически обоснованные эффективные педагогические условия применения информационных технологий в профессиональной подготовке студентов по вопросам охраны труда в соответствии с современными требованиями профессиональной деятельности специалистов агропромышленного комплекса, обусловленные необходимостью использования информационных технологий.
In article rassmatryvaetsya Theoretically obosnovannыe эffektyvnыe Teaching terms of application of information technology in professyonalnoy Preparation of students to question ohranы labor in accordance with the sovremennыmy Requirements professyonalnoy activities SPECIALISTS ahropromыshlennoho complex, obuslovlennыe neobhodymostyu Using information technology.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1181
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТАТТЯ МОТРОЛ 2013 Кур.Дум.doc121,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.