Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15050
Title: Спосіб підвищення врожайності різних сортів пшениці м’якої озимої в умовах півдня України без зрошення
Authors: Домарацький, Євгеній Олександрович
Domaratskiy, Yevhenii
Домарацький, Олександр Олександрович
Domaratskiy, O.
Issue Date: 2017
Citation: Пат. 112940 Україна, МПК (2016.01) A01N 63/04. Спосіб підвищення врожайності різних сортів пшениці м’якої озимої в умовах півдня України без зрошення / Є. О. Домарацький, О. О. Домарацький. № u201605278 ; заяв. 16.05.2016 ; опубл. 10.01.2017, Бюл. № 1.
Abstract: Спосіб підвищення врожайності зерна пшениці м'якої озимої в умовах Півдня України без зрошення включає основний і передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю. При цьому використовують сорти пшениці озимої м'якої інтенсивного типу (Дріада 1, Пошана); сівбу проводять в строки не раніше 20.09 та не пізніше 30.09; насіння перед сівбою обробляють біологічним протруйником Триходермін нормою 1 л/т за умов проведення обов'язкової фітоекспертизи насіннєвого матеріалу.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15050
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
патент 112940.pdf272,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.