Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15491
Title: Страхова справа
Authors: Ястремська, Анна Анатоліївна
Yastremska, Anna
Ткаченко Діна Віталіївна, редактор
Issue Date: 2023
Citation: Страхова справа : рекомендаційний покажчик літератури / уклад. А. А. Ястремська ; за ред. Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2023. 84 с.
Abstract: В бібліографічному покажчику «Страхова справа» розкрито сутність, значення та розвиток страхової діяльності в Україні. До складу покажчика увійшли відомості про законодавчо-нормативну базу, навчальні посібники, монографії, статті з наукових періодичних видань, а також матеріали всесвітньої мережі Інтернет з питань ринку страхових послуг України, особливостей функціонування страхових організації, страхуванню життя та майна, приділено увагу питанням сільськогосподарського та екологічного страхування. При підготовці видання були використані фонди, каталоги та картотеки бібліотеки, бази даних бібліотеки МНАУ та електронні версії повнотекстових документів, розміщених в Інтернет. Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом авторів та назв видань. Опис документів наведено мовою оригіналу. Бібліографічний опис зроблено за стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Слова і словосполучення скорочуються відповідно діючим стандартам ДСТУ 35.82-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Бібліографічний покажчик може бути корисним широкому колу читачів – студентам, аспірантам і викладачам економічних спеціальностей та всім, хто бажає професійно знати все про страхування і різні форми його прояву
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15491
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики (Наукова бібліотека)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strax-sprav-2023-1.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.