Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15967
Title: Сучасні методи управління персоналом на підприємствах України
Authors: Цокало, Олена Олександрівна
Tsokalo, Olena
Ткаченко Діна Віталіївна, редактор
Issue Date: 2023
Citation: Сучасні методи управління персоналом на підприємствах України : бібліографічний покажчик / уклад. О. О. Цокало ; ред. Д. В. Ткаченко. Миколаїв : МНАУ, 2023. 88 с.
Abstract: В бібліографічному покажчику «Сучасні методи управління персоналом на підприємствах України» зібрані матеріали, які розкривають сутність управління персоналом, стратегію та політику управління персона лом організації, соціально-психологічні аспекти управління, кадрову політику підприємства, створення сприятливих умов праці, оцінювання, мотивацію та стимулювання персоналу, ефективність управління персоналом. При підготовці видання були використані фонди, каталоги бібліотеки, бази даних бібліотеки МНАУ, репозитарій МНАУ та електронні версії повнотекстових документів, розміщених в Інтернет. Матеріали у покажчику розміщено за алфавітом авторів та назв видань. Опис документів наведено мовою оригіналу. Бібліографічний опис зроблено за стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Слова і словосполучення скорочуються відповідно діючим стандартам ДСТУ 35.82-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила». Бібліографічний покажчик адресований науковцям, аспірантам, здобувачам вищої освіти, практикам.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15967
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики (Наукова бібліотека)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
yprav-person-2023.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.