Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17187
Title: Обгрунтування процедури оцінювання системи управління якістю підприємств
Authors: Доценко, Наталія Андріївна
Dotsenko, Nataliya
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Доценко Н. А. Обгрунтування процедури оцінювання системи управління якістю підприємств // Розвиток українського села – основа аграрної реформи України : матеріали причорноморської регіональної наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу, (м. Миколаїв, 26-28 квітня 2017 р. Миколаїв : МНАУ, 2017. С. 100-106.
Abstract: Проведено аналіз існуючих моделей отримання оцінок показників якості процесів системи управління якістю (СУЯ) підприємств за безрозмірною шкалою, визначені їх переваги та недоліки. Розроблено метод оцінювання процесів систем управління якістю підприємств, який дозволяє врахувати різнорідність і різнорозмірність показників якості, а так само вагомість процесів в складі системи. Запропоновано класифікацію показників якості процесів систем управління якістю за ознакою оптимальності.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17187
Appears in Collections:Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні (Інженерно-енергетичний факультет) - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100-106.pdf355,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.