Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2090
Title: Банківська система
Authors: Сіренко, Наталя Миколаївна
Сиренко, Наталья Николаевна
Sirenko, Natalya
Бурковська, Алла Валентинівна
Бурковская, Алла Валентиновна
Burkovskaya, Alla
Рябенко, Галина Миколаївна
Рябенко, Галина Николаевна
Ryabenko, Galina
Лункіна, Тетяна Іванівна
Лункина, Татьяна Ивановна
Lunkina, Tetyana
Баришевська, Інна Володимирівна
Барышевская, Инна Владимировна
Baryshevska, Inna
Корабахіна, Анастасія Юріївна
Корабахина, Анастасия Юрьевна
Korabahina, Anastasia
Мельник, Ольга Іванівна
Мельник, Ольга Ивановна
Melnyk, Olga
Парфьонова, Ірина Василівна
Парфенова, Ирина Васильевна
Parfonova, Iryna
Щербина, Юлія Олегівна
Щербина, Юлия Олеговна
Scherbina, Djulia
Нікуліна, Ірина Миколаївна
Никулина, Ирина Николаевна
Nikulina, Iryna
Keywords: банківська система
фінансовий стан
динаміка активів
принципи функціонування
банківськи послуги
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Банківська система : методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для виконання курсових робітздобувачами ступеня вищої освіти "бакалавр" 4 курсу напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Г.М. Рябенко, Т.І. Лункіна, І.В. Баришевська, О.І. Мельник, І.В. Парфьонова, А.Ю. Корабахіна, І.М.Нікуліна, Ю.О.Щербина. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 37 с.
Description: Стабільність банківської системи є основною метою грошово кредитної політики країни, що безпосередньо впливає на розвиток економіки в цілому. Структурні зрушення та реформаційні процеси безпосередньо впливають на інституційну структуру банківської системи, визначають динаміку активів, зобов’язань та капіталу банківських установ, їх фінансовий стан і фінансові результати.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2090
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)
Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bank_sistema.pdf317,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.