Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2136
Title: Генетика
Authors: Марценюк, Ігор Михайлович
Марценюк, Игорь Михайлович
Martsenyuk, Igor
Keywords: Мітоз та мейоз
Морфологічна ідентифікація хромосом
Гаметогенез
подвійне запліднення у рослин
функції нуклеїнових кислот.
Успадкування ознак
Взаємодія неалельних генів
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Генетика [Електронний ресурс] : робочий зошит до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" денної та заочної форм навчання / уклад. І. М. Марценюк. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 56 с.
Abstract: Сучасна генетика є теоретичною і методологічною основою багатьох біологічних наук, зокрема, селекції і через неї має безпосередній вихід у практику сільського господарства. Завданням генетики рослин є вивчення механізмів спадковості та мінливості з метою створення вихідного матеріалу для селекції, біологічного обґрунтування насінництва, технології вирощування сільськогосподарських культур та прийомів біотехнології. Значення дисципліни зростає у зв'язку з розвитком біотехнології, з екологічними проблемами сталого розвитку людини й природи. Програма практичних занять спрямована на закріплення студентами теоретичних положень лекційного курсу в процесі вирішення генетичних задач, а також генетичного експерименту з використанням рослинних об'єктів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2136
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martsenyuk IM_Genetika_Rob_zoshit_.pdf5,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.