Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2181
Title: Механіка матеріалів і конструкцій
Authors: Доценко, Наталія Андріївна
Доценко, Наталия Андреевна
Dotsenko, Nataliya
Бабенко, Дмитро Володимирович
Бабенко, Дмитрий Владимирович
Babenko, Dmytro
Keywords: жорсткість конструкції
Визначення напружень
Залежність між модулями пружності
Потенціальна енергія при чистому зсуві
Визначення крутних моментів
Деформація вала
Момент кручення
полярний момент опору при крученні
Розрахунок вала на міцність
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Механіка матеріалів і конструкцій [Електронний ресурс] : метод. реком. (розділ "Кручення") для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з використанням інформаційно-освітнього середовища для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальностей 208 "Агроінженерія", / уклад. : Д. В. Бабенко, Н. А. Доценко. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 41 с.
Abstract: Ринкова економіка в сільському господарстві країни поставила перед аграріями конкретні задачі, виконання яких вимагають від інженерних кадрів серйозного і глибокого знання розрахунків на міцність машин і інженерних споруд і накладають на вивчення курсу механіки матеріалів і конструкцій нові підвищенні і відповідальні вимоги.Створюються нові види і типи машин, споруд, агрегатів. Підвищення робочих швидкостей і навантажень, збільшення рухомих мас, застосування нових високоміцних матеріалів в конструкціях, створення і широке застосування композитних матеріалів, робота механізмів і машин в агресивних середовищах вимагають від інженера глибоких знань в області закономірностей розподілу зусиль в конструкціях і деталях машин, в області опору конструкцій цим зусиллям в області розрахунків на міцність. Розрахунки на міцність дають можливість запобігти виникненню високих напружень, шкідливих вібрацій в деталях, пошкоджень, не допускати втрати стійкості деталей машин і споруд, збільшити їх довговічність, надійність.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2181
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mekhanika_materialiv_i_konstruktsiy.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.