Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2323
Title: Охорона праці в галузі та цивільний захист
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Курепин, Вячеслав Николаевич
Kurepin, Vyacheslav
Яблуновська, Катерина Олександрівна
Яблуновская, Екатерина Александровна
Yablunovskaya, Ekaterina Aleksandrovna
Keywords: охорона праці
цивільний захист
санітарний контроль
вимоги безпеки праці
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Охорона праці в галузі та цивільний захист [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання індивідуальних контрольних завдань для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / уклад. В. М. Курепін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 27 с.
Description: Мета виконання індивідуального контрольного завдання – надати майбут- ньому фахівцю в галузі управління охороною праці та цивільним захистом теоре- тичні знання та практичні навички для вирішення проблем організації та техніч- ного забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на об‘єктах майбутньої професійної діяльності, тобто надати йому умови та можливість самостійно прий- мати інженерні рішення з безпеки праці на промислових підприємствах.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2323
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okhorona_pratsi_haluzi_tsyvilnyy_zakhyst.pdf358,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.