Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2405
Title: Охорона праці в галузі та цивільний захист
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Курепин, Вячеслав Николаевич
Kurepin, Vyacheslav
Яблуновська, Катерина Олександрівна
Яблуновская, Екатерина Александровна
Yablunovskaya, Ekaterina
Keywords: інженерні рішення з безпеки праці
небезпечні ситуації
збереження життя
працездатність працівників
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Охорона праці в галузі та цивільний захист [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання індивідуальних контрольних завдань для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спеціальності 073 "Менеджмент" денної форми навчання / уклад. В. М. Курепін. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 27 с.
Abstract: Вивчення охорони праці та цивільного захисту у вищій школі відбувається неперервне і комплексно. Підготовка здобувачів вищої освіти в рамках нормативної навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільний захист» спрямована передусім на формування світогляду, вироблення ідеології безпечного мислення і поведінки, і забезпечує майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до майстерного виконання різної складності технологічних процесів. Завдяки цій дисципліні майбутній фахівець має опанувати філософію безпеки локальних екосоціосистем, уміти будувати логічне дерево подій виникнення небезпеки, визначати існуючі проблеми безпеки. Уміння вирішувати типові задачі охорони праці та цивільного захисту відповідно до посадових обов'язків первинної посади майбутньої професії забезпечується відповідно до конкретної галузі і особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців шляхом опанування безпечними методами та прийомами ведення робіт при вивченні загально технічних та фахових дисциплін.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2405
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okhorona_pratsi_v_ haluzi_ta tsyvil'nyy_zakhyst.pdf359,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.