Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3574
Title: Основи охорони праці
Authors: Грушковська, Ірина Миколаївна
Курепін, Вячеслав Миколайович
Грушковская, Ирина Николаевна
Курепин, Вячеслав Николаевич
Grushkovskaya, Irina
Kurepin, Vyacheslav
Keywords: нормативна база
Стандарти в галузі охорони праці
Фінансування охорони праці
Атестація робочих місць
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Основи охорони праці [Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення дисц. та викон. контр. робіт для студ. інженерно-енергетичного ф-ту заоч. форми навч. / уклад. В. М. Курепін, І. М. Грушковська. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2015. - 51 с.
Abstract: «Основи охорони праці» – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх бакалаврів необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони здоров’я та життя працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3574
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurepin_V.OOP_Kontr.pdf664,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.