Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5043
Title: Основи охорони праці
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Kurepin, Vyacheslav
Яблуновська, Катерина Олександрівна
Yablunovskaya, Ekaterina
Keywords: організаційні основи охорони праці
Державне управління
Органи державного управління
Служба охорони праці
Європейські знаки небезпеки
проведення інструктажів
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Основи охорони праці [Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення дисципліни та виконання індивідуальних контрольних завдань для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Бакалавр" для усіх спеціальностей МНАУ денної форми навчання / уклад. В. М. Курепін, К. О. Яблуновська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 27 с.
Abstract: Мета виконання індивідуального контрольного завдання – надати май- бутньому фахівцю в галузі охорони праці, управління охороною праці теоретичні знання та практичні навички для вирішення проблем організації та технічного забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на об‘єктах майбутньої професійної діяльності, тобто надати йому умови та можливість самостійно приймати інженерні рішення з безпеки праці на промислових підприємствах. Вирішення цих питань на практиці неможливе без практичних навичок. Для цього необхідно, щоб студент самостійно міг користуватися науково-технічною літературою та довідниками; аналізувати небезпечні ситуації того чи іншого процесу, самостійно вирішувати різноманітні питання безпечних умов праці при практичної діяльності.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5043
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osnovy okhorony pratsi.pdf359,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.