Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6417
Title: Використання інноваційних технологій навчання – запорука підготовки висококваліфікованих спеціалістів
Other Titles: The use of innovative training technologies is the key to training highly qualified specialists
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович
Курепін, Дмитро Вячеславович
Kurepin, Vyacheslav
Kurepin, Dmitry
Keywords: освіта
технології
кваліфікація
професійні навички
навчання
пізнавальні завдання
education
technology
qualification
professional skills
training
cognitive tasks
Issue Date: 2019
Citation: Курепін В. М. Використання інноваційних технологій навчання – запорука підготовки висококваліфікованих спеціалістів / В. М. Курепін, Д. В. Курепін // Осінні наукові читання : матеріали XXIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, секція № 10. Педагогічні науки, м. Тернопіль, 27 листопада 2019 р. - Тернопіль : ГО «Наука та освіта без кордонів», 2019.
Abstract: В статті звернена увага на деякі аспекти сучасної освіти, застосування технологій, які сприяють: індивідуалізації навчання; діяльнісній активізації здобувачів вищої освіти; діалоговій взаємодії між викладачем і здобувачами вищої освіти (педагогіка співробітництва)
The article focuses on some aspects of modern education, the use of technologies that contribute to: individualization of learning; active activation of higher education applicants; dialogue between the teacher and the applicants for higher education (pedagogy of cooperation)
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6417
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези Курепін В.М., Курепін Д.В..pdf108,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.