Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9111
Title: Туристично-рекраційний потенціал Миколаївської області: ландшафтний парк «Тилігульський»
Other Titles: Tourist and recreational potential of the Nikolaev area: Tiligulsky landscape park
Authors: Курепін, Вячеслав Миколайович, науковий керівник
Kurepin, Vyacheslav, scientific director
Іваненко, Валерія Сергіївна
Ivanenko, Valeria
Keywords: Природне різноманіття
природний парк
збереження природного різноманіття
заповідний об'єкт
екологічна освіта
Natural diversity
nature park
conservation of natural diversity
protected area
ecological education
Issue Date: 2021
Citation: Іваненко В. С. Туристично-рекраційний потенціал Миколаївської області: ландшафтний парк «Тилігульський» // Розвиток туристичної галузі та індустрії гостинності: проблеми, перспективи, конкурентоздатність : матеріали I Міжнародної конференції здобувачів та молодих вчених, м. Дніпро, 25 березня 2021р. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. С. 230-232.
Abstract: Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття є складною проблемою в Миколаївській області. Сприятливий теплий клімат, родючі чорноземні та темно-каштанові ґрунти, рівнинний рельєф стали головною причиною активного сільськогосподарського використання земельних ресурсів області. До нас дійшли мінімально перетворені, умовно природні степові ландшафтні комплекси лиш в місцях які з тих або інших причин залишились майже незайманими. Як правило, це незручні для обробки схили балок та річкових долин, днища ерозійних форм рельєфу, виходи гірських порід та ін. Тільки в таких місцях сьогодні ще можливо знайти типові для степової зони фітоценози з характерним для них різноманіттям видів. Розподіл земель Миколаївської області за цільовим призначенням демонструє одне з найвищих антропогенних навантажень. Актуальним і не вирішеним сьогодні залишається питання збереження різноманітності природних ландшафтних комплексів.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9111
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)
Статті студентів МНАУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
230-232.pdf195,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.