Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10760
Title: Фінансовий облік у схемах і таблицях
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Dubіnіna, Marina
Потриваєва, Наталя Володимирівна
Potryvaieva, Natalya
Чебан, Юлія Юріївна
Cheban, Julyja
Сирцева, Світлана Володимирівна
Syrtseva, Svitlana
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Pisochenko, Tetyana
Лугова, Ольга Іванівна
Lugova, Olga
Issue Date: 2021
Citation: Фінансовий облік у схемах і таблицях : метод. реком. для лекційних занять для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Молодший бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" денної форми здобуття вищої освіти / уклад. : М. В. Дубініна, Н. В. Потриваєва. Ю. Ю. Чебан, С. В. Сирцева, Т. С. Пісоченко, О. І. Лугова. Миколаїв : МНАУ, 2021. 120 с.
URI: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10760
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finansovij-oblik-u-shemah-i-tablicyah-mb-071.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.