Browsing by Author Вожегова, Р. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Effect of agrotechnological elements on milk thistle (Silynum marianum) productivityВожегова, Р. А.; Vozhehova, R.; Федорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Лавриненко, Ю. О.; Lavrynenko, Y.; Коковіхін, Сергій Васильович; Kokovikhin, Sergei; Lykhovyd, P. V.; Biliaieva, I. M.; Nesterchuk, V. V.
2018Агротехнологічні вимоги до сівби озимих культур під урожай 2019 року у Південному Степу України : науково-практичні рекомендаціїШебанін, В’ячеслав Сергійович; Shebanin, Vyacheslav; Новіков, Олександр Євгенович; Novikov, Olexandr; Дробітько, Антоніна Вікторівна; Drobitko, Antonina; Гамаюнова, Валентина Василівна; Gamayunova, Valentina; Коваленко, Олег Анатолійович; Kovalenko, Oleg; Федорчук, Михайло Іванович; Fedorchuk, Mikhail; Панфілова, Антоніна Вікторівна; Panfilova, Antonina; Федорчук, Валентина Григорівна; Fedorchuk, Valentina; Маркова, Наталія Валентинівна; Markova, Nataliya; Корхова, Маргарита Михайлівна; Korhova, Margarita; Чернова, Анастасія Валеріївна; Chernova, Anastasiya; Антипова, Лідія Климівна; Antipova, Lidiya; Рожок, Ольга Федосіївна; Rozhok, Olga; Хоненко, Любов Григорівна; Honenko, Lubov; Миколайчук, Віра Георгіївна; Mikolajchuk, Vira; Вожегова, Р. А.; Заєць, С. О.; Коваленко, А. М.; Грановська, Л. М.; Малярчук, М. П.; Влащук, А. М.; Новохижній, М. В.; Коваленко, О. А.; Онуфран, Л. І.; Ісакова, Г. М.; Малярчук, А. С.; Фундират, К. С.; Дробіт, Л. В.; Шапарь, Л. В.; Найдьонов, В.Г.; Гальченко, Н.М.; Резніченко, Н.Д.; Абрамова, В.Д.; Шахова, Н.М.; Андрійченко, Л.В.; Поливода, О.М.; Неділько, А.М.
2013Вплив способів основного обробітку грунту на забур’яненість посівів ячменю озимого в умовах зрошенняБорищук, Р.В.; Вожегова, Р. А.; Borishchuk, R.V.; Vozhehova, R.A.
2018Вплив заходів передзбирального комплексу на втрату вологи посівами льону олійного в умовах Півдня УкраїниРудік, О. Л.; Вожегова, Р. А.; Rudik, O. L.; Vozhehova, R. A.
2015Вплив різних доз азотного добрива та норм висіву на елементи структури врожаю сортів пшениці озимоїВожегова, Р. А.; Vozhehova, R.; Мунтян, Л. В.; Muntian, L.
2020Вплив чистої продуктивності фотосинтезу на врожайність насіння нових сортів льону олійного залежно від різних доз добрив та умов зволоження грунтуВожегова, Р. А.; Vozhehova, R. A.; Боровик, В. О.; Borovyk, V. O.; Коновалова, В. М.; Konovalova, V. M.; Коновалов, В. О.; Konovalov, V. O.
2015Динаміка висоти рослин рису та стійкість їх до вилягання залежно від сортового складу, обробітку ґрунту та фону мінерального живленняВожегова, Р. А.; Олійник, О. І.; Олийнык, О. И.; Vogegova, R. A.; Oliynik, O. I.
2018Комплекс весняно-польових робіт в господарствах Миколаївської області в 2018 році (науково-практичні рекомендації)Шебанін, В’ячеслав Сергійович; Шебанин, Вячеслав Сергеевич; Shebanin, Vyacheslav; Дробітько, Антоніна Вікторівна; Дробитько, Антонина Викторовна; Drobitko, Antonina; Федорчук, Михайло Іванович; Коваленко, Олег Анатолійович; Федорчук, Михаил Иванович; Коваленко, Олег Анатольевич; Fedorchuk, Mikhail; Kovalenko, Oleh; Гамаюнова, Валентина Василівна; Гамаюнова, Валентина Васильевна; Gamayunova, Valentina; Качанова, Тетяна Володимирівна; Качанова, Татьяна Владимировна; Kachanova, Tatiana; Вожегова, Р. А.; Коваленко, А. М.; Заєць, С. О.; Єропкін, В. А.; Дикий, В. В.; Шахова, Н. М.; Андрійченко, Лариса Володимирівна; Піскун, О. В.; Твердий, В. П.
2018Насінннєва продуктивність середньостиглого сорту сої залежно від оптимізації основних елементів технології вирощування в умовах зрошення півдня УкраїниВожегова, Р. А.; Vozhehova, R.; Боровик, В. О.; Borovyk, V.; Рубцов, Д. К.; Rubtsov, D.
2022Розробка заходів фітомеліорації темно-каштанових солонцюватих грунтів півдня УкраїниВожегова, Р. А.; Vozhehova, R.; Влащук, А. М.; Vlashchuk, A.; Дробіт, О. С.; Drobit, O; Дробіт, М. В.; Drobit, M.
2024Інноваційні підходи сучасного насінництва зернових культурВожегова, Р. А.; Влащук, А. М.; Дробіт, О. С.