Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10048
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоцюбенко, Ганна Анатоліївна-
dc.contributor.authorKotsyubenko, Anna-
dc.contributor.authorКоцюбенко, Володимир Ігорович-
dc.contributor.authorKotsyubenko, Vladimir-
dc.contributor.authorПіроцький, О. М.-
dc.contributor.authorPirotskiy, A. N.-
dc.date.accessioned2021-10-19T08:16:11Z-
dc.date.available2021-10-19T08:16:11Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationКоцюбенко Г. А., Коцюбенко В. І., Піроцький О. М. Перспективи розвитку екологічних міні-ферм з вирощування кролів // Ефективне кролівництво та звірівництво : збірник наукових праць. 2017. Вип. 3. С. 52-60.uk_UA
dc.identifier.urihttps://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10048-
dc.description.abstractУ матеріалах публікації представлені основні перспективи розвитку кролівництва в країні в умовах кооперації. На господарства населення припадає 97 % ринку кролятини, що вказує на перспективу розвитку міні-господарств. В основі структури кролівницького кооперативу будуть екологічні міні-ферми. Основна їх задача – вирощування кролів для забою (до 5000 голів) та виробництво дешевого паливного біо-брикету (до 40 тон на рік) для потреб населення та організацій району, таких як школи, лікарні, дитячі садки та інше. В умовах центральної садиби будуть організовані технологічні процеси забою та безвідходної переробки продукції кролівництва і реалізація її в торгівельній мережі. Також центральна садиба буде закупляти сировину, виготовляти комбікорм для кролів і поставляти його в обмін на частину продукції міні-фермам, фермам кролівників любителів, а також забезпечувати їх вакцинами, ліками та дезінфекторами. Зооветеринарні фахівці будуть здійснювати їх консультування та обслуговування. Актуальність проекту полягає у розробці прогресивних пропозицій та розробок у вирішенні забезпечення населення повноцінним, високоякісним та недорогим білком, а також створення нових робочих місць в сільській місцевості. Крім того, у догляді за тваринами можна залучити неповнолітніх членів родини у вільний від навчання час, що буде сприяти залученню молоді до праці, біотичному ставленню до тваринного світу. У матеріалах представлена основна продукція що виробляється міні-фермами, фермами кролівників любителів і племінного репродуктору та схема їх обслуговування при безвідходній технології виробництва та переробки продукції кролівництва. Річний прибуток діяльності кооперативу складає 48 млн.грн. Розробка технологічних умов дозволяє створити приватне виробництво еко-кролятини при роботі міні-ферми на 100-150 кролиць основного стада. Таку ферму може обслуговувати звичайна родина на власному подвір’ї у вісім-десять соток, що створе робочі місця для 4 осіб. Проект спрямований на забезпечення родини стабільним доходом у 20 000 – 25 000 грн на місяць. Запропонований проект відповідає Державній стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації, що обґрунтовує доцільність розвитку кролівництва в умовах кооперації міні-господарств.uk_UA
dc.description.abstractThe materials of the publication presents the main perspectives of rabbits in the country in terms of cooperation. On farms account for 97% of the market rabbit, indicating the prospect of mini-farms. The structure will krolivnytskoho cooperative environmental mini farms. Their main task - breeding rabbits for slaughter (5000 head) and cheap production of bio-fuel briquette (up to 40 tonnes per year) for households and organizations of the area, such as schools, hospitals, kindergartens and so on. In terms of the central farm processes are organized slaughter and processing of non-waste production and sale of rabbits in the trade network. Also central manor will zakuplyaty raw produce feed for rabbits and deliver it in exchange for part of the production of mini-farms, farm warrener lovers and provide them with vaccines, medicines and disinfectant. Veterinary experts will conduct their counseling service. The relevance of the project is to develop proposals and progressive developments in addressing population providing consistent, high-quality and inexpensive protein and job creation in rural areas. In addition, animal care could attract underage family members in their free time, which will help attract young people to work, biotic attitude to wildlife. The materials are the main products manufactured mini-farms, farms warrener fans and pedigree reproducers and location of their service with cleaner production technologies and processing rabbit. The annual income of the cooperative is 48 mln. Development of technology to create conditions for private production of eco-rabbit when working mini-farm at 100-150 rabbit main herd. This farm can maintain a normal family in their own yard eight to ten acres, which will create jobs for 4 people. The project aims to provide a stable family income 20 000 - 25 000 per month. The proposed project meets State regional development strategy and action plan for its implementation, justifying the feasibility of cooperation in terms of rabbit minifarms.-
dc.language.isootheruk_UA
dc.subjectкроліuk_UA
dc.subjectпаливний біо-брикетuk_UA
dc.subjectекологічна міні-фермаuk_UA
dc.subjectкролятинаuk_UA
dc.subjectхутрова продуктивністьuk_UA
dc.subjectплемінний репродукторuk_UA
dc.subjectкооперативuk_UA
dc.subjectrabbitsuk_UA
dc.subjectbio-fuel briquettesuk_UA
dc.subjectecological mini-farmuk_UA
dc.subjectrabbituk_UA
dc.subjectfur performance pedigree reproducers cooperativeuk_UA
dc.titleПерспективи розвитку екологічних міні-ферм з вирощування кролівuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52-60.pdf367,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.