Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2044
Title: Експлуатація машин і обладнання
Authors: Гавриш, Валерій Іванович
Гавриш, Валерий Иванович
Havrysh, Valeriy
Артюх, Віталій Олександрович
Артюх, Виталий Александрович
Artyukh, Vitaliy
Лимар, Олександр Олександрович
Лимарь, Александр Александрович
Lymar, Oleksandr
Keywords: розрахунок операційних карт
методика комплектування машинно- тракторних агрегатів
изначення раціональних способів руху
обчислення техніко-економічних показників
підготовка інженерів-механіків сільського господарства
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Експлуатація машин і обладнання [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "Бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини машини та обладнання агропромислового виробництва" / уклад. В. І. Гавриш, В. О. Артюх, О. О. Лимар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 153 с.
Abstract: Представлені методичні рекомендації дозволяють набути знання з розрахунку операційних карт на виконання механізованих операцій в ро- слинництві. В даних рекомендаціях викладені матеріали, які необхідні для освоєння методики оптимального комплектування машинно- тракторних агрегатів, визначення раціональних способів руху, а також обчислення техніко-економічних показників їх роботи, - що необхідне для навчального процесу підготовки інженерів-механіків сільського гос- подарства, для працівників інженерної служби в селі, а також для спеціа- лістів-аграріїв всіх рівнів. Особливу цінність представляють технічні ха- рактеристики засобів "малої механізації", яка використовується в фер- мерських господарствах.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2044
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)
Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ekspluatatsiya_mashyn_i_obladnannya.pdf1,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.