Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2079
Title: Організація виробничих процесів у тваринництві
Authors: Іваненко, Тетяна Яківна
Иваненко, Татьяна Яковлевна
Ivanenko, Tetyana
Keywords: економічні відносини
сільське господарство
реалізація продукції
тваринницька продукція
зниження собівартості
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Організація виробничих процесів у тваринництві [Електронний ресурс] : метод. реком. для проведення практичних занять здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 7.09010201 "ТВППТ" / уклад. Т. Я. Іваненко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 43 с.
Abstract: В основу даних методичних вказівок покладена ідея, спрямована на формування у студентів здатності самостійно мислити, поглиблене засвоєння теоретичних засад дисципліни, набуття практичних навичок планово– економічної роботи на аграрному підприємстві. Методичні вказівки розраховані на максимально самостійне виконання студентами персоніфікованих завдань. Допомогти їм у цьому покликані наведені поради та приклади по завданнях, що потребують додаткового пояснення.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2079
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orhanizatsiya_vyrobnychykh_protsesiv_u_tvarynnytstvi.pdf496,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.