Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/212
Title: Прогнозування оптимального рішення з використанням нових інформаційних технологій
Прогнозирование оптимального решения с использованием новых информационных технологий
Forecasting optimum solutions with the use of information technologies
Authors: Андріанова, Ірина Костянтинівна
Боборикіна, Людмила Яківна
Андрианова, Ирина Константиновна
Боборыкина, Людмила Яковлевна
Andrianova, Irіnа
Boborykina, Luydmila
Keywords: мережна модель
ППП MS Project
контрольні точки
прогнозування
сетевая модель
ППП MS Project
контрольные точки
прогнозирование
network model
Microsoft Project
control points
forecasting
Issue Date: 2009
Publisher: Видавничий центр Кримського інституту бізнеса
Citation: Андріанова І. К. Прогнозування оптимального рішення з використанням нових інформаційних технологій / І. К. Андріанова, Л. Я. Боборикіна // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації : зб. праць міжнародної науково-практичної конференції. – Симферополь : Видавничий центр Кримського інституту бізнеса, 2009. – С. 119-121.
Abstract: Використання мережних моделей значно підвищує ефективність рішення, яке приймається при виборі оптимального варіанту бізнес-плану. Складність мережної моделі для сільського господарства у тому, що необхідно виконувати планове завдання не пізніше та не раніше агротехнічних строків в залежності від сезонів року, погодних умов, людських та виробничих ресурсів.
Использование сетевой модели существенно повышает эффективность принимаемого решения при выборе оптимального варианта бизнес-плана. Сложность сетевой модели для сельского хозяйства в том, что необходимо выполнять плановое задание не позднее и не ранее агротехнических сроков в зависимости от сезонов года, погодных условий, людских и производственных ресурсов.
The use of the network model significantly increases efficiency of the taken decision in the choice of the optimum business plan. The difficulty of the network model for farming is the planned task must be completed no later or no earlier than the farming and technical terms are, which depends on the time of year, weather conditions, human and industrial resources.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/212
Appears in Collections:Статті (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья 2009-Боборикіна Андріанова.pdf204,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.