Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2159
Title: Ботаніка
Authors: Миколайчук, Віра Георгіївна
Миколайчук, Вера Георгиевна
Mikolajchuk, Vira
Keywords: Вищі рослини
Відділ Хвощеподібні
Насінні рослини
Покритонасінні
Клас Дводольні
Основи фітогеографії
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Миколайчук В. Г. Ботаніка.Частина 2 [Електронний ресурс] : короткий курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / Миколайчук В. Г. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 126 с.
Abstract: В підготовці спеціалістів агробіологічного профілю вивчення цитології, гістології, анатомії та морфології рослин має надзвичайно важливе значення. Вивчення цих наук необхідне для проведення наукових досліджень та в професійній роботі фахівців агробіологічного профілю. Курс , викладений в навчальному посібнику, опрацьований згідно з діючими програмами курсу «Ботаніка», орієнтованими на студентів аграрних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації агробіологічного профілю, підготовку фахівців лісового та садово-паркового господарства, ветеринарної медицини та зооінженерії. Даний посібник може бути використаним, поряд із іншими посібниками та підручниками, студентами як при вивченні нормативного курсу ботаніки, так і при вивченні спецкурсу з морфології та морфогенезу рослин, при опануванні окремих розділів спецкурсів, які читаються на факультетах захисту рослин, агротехнологій.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2159
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Botanika_2.pdf6,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.