Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2180
Title: Інженерна та комп'ютерна графіка
Authors: Доценко, Наталія Андріївна
Доценко, Наталия Андреевна
Dotsenko, Nataliya
Keywords: технічні креслення
нанесення розмірів на деталь
Спряження та лекальні криві
Лінійні розміри
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Інженерна та комп'ютерна графіка: методичні рекомендації для виконання графічних робіт та самостійної роботи студентів з теми: "Проекційне креслення" [Електронний ресурс] : метод. реком. для навчальної практики для студентів спеціальності 162 - "Біотехнологія та біоінженерія" / уклад. Н. А. Доценко. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 62 с.
Abstract: В даних методичних рекомендаціях розглянуто лише деякі стандарти ЄСКД та СКДУ, які є основою для розробки та читання робочих креслень деталей, складальних креслень та схем. Також наведено велику кількість питань для самостійного вивчення, рішення яких сприяє правильному розумінню законів відображення просторових об’єктів на площині.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2180
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inzhenerna_ta_kompyuterna_hrafika.pdf2,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.