Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2305
Title: Облік на підприємствах торгівлі (1С: Управління торгівлею 8)
Authors: Дубініна, Марина Вікторівна
Дубинина, Марина Викторовна
Dubinina, Maryna
Пісоченко, Тетяна Сергіївна
Писоченко, Татьяна Сергеевна
Pisochenko, Tetyana
Горбач, Світлана Олексіївна
Горбач, Светлана Алексеевна
Gorbach, Svetlana
Keywords: облік і аудит
підприємства торгівлі
бухгалтерський облік
прийняття управлінських рішень
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Облік на підприємствах торгівлі (1С: Управління торгівлею 8) [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання практичних і самостійних робіт здобувачами вищої освіти 5 курсу денної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" освітнього ступеня "Магістр" / уклад. : М. В. Дубініна, Т. С. Пісоченко, С. О. Горбач. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 48 с.
Description: Сучасні умови господарювання підприємств в Україні зумовлюють необхідність підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації бухгалтерів, які зможуть ефективно працювати та забезпечувати правильність ведення обліку на підприємстві, займатися підготовкою необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на основі глибоких знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку і розуміння основних економічних понять
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2305
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Обліково-фінансовий факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OBLIK_NA_PIDPRYYeMSTVAKh_TORHIVLI.pdf322,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.