Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2324
Title: Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств
Использование эффективных технологических решений по кормлению свиней в условиях фермерских хозяйств.
Using effi cient technological solutions for feeding pigs in farming conditions.
Authors: Дехтяр, Юрій Франкович
Дехтяр, Юрий Франкович
Dehtyar, Jurij
Баркарь, Євген Володимирович
Галушко, Ірина Анатоліївна
Баркарь, Евгений Владимирович
Галушко, Ирина Анатолиевна
Barkar, Yevhen
Halushko, Iryna
Keywords: комбікорм
технологія
власне виробництво
біл- ково-мінерально-вітамінна добавка
премікс
рентабельність
комбикорм
технология
собственное производство
белково-минерально-витаминная добавка
премикс
рентабельность
mixed feed
technology
own production
protein-mineralvitamin supplement
premix
profi tability
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Дехтяр Ю. Ф. Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств / Ю. Ф. Дехтяр, Є. В. Баркарь, І. А. Галушко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 2 (94). - С. 144-154.
Abstract: Показано технологічні рішення використання в годівлі свиней го- тових покупних комбікормів та комбікормів власного виробництва, при виготовленні яких використовуються білково-мінерально-вітамінні до- бавки та премікси. Встановлено, що при використанні покупних комбі- кормів рівень рентабельності виробництва свинини становить 17-29%, при використанні комбікормів власного виробництва із залученням білково-мінерально-вітамінних добавок – 21-35%, а при залученні до їх складу преміксів – 39-51%.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2324
Appears in Collections:Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 2 (94).

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
n94v2r2017dekhtiar.pdf331,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.