Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2437
Title: Біотехнологія
Authors: Юлевич, Олена Іванівна
Юлевич, Елена Ивановна
Ulevich, Olena
Keywords: біотехнологія
мікроорганізми
ГМО
отримання генів
Issue Date: 2016
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Біотехнологія [Електронний ресурс] : метод. реком. для самост.вивчення дисципліни студ. денної та заоч. форми навч. ступеня вищої освіти "Бакалавр" освітньої спец. 204 - "ТВППТ" / уклад. О. І. Юлевич. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 52 с.
Description: Якісною характеристикою сучасної біотехнології є тандем власне передової науки і технологічних підходів, що забезпечує оптимізацію виробничих процесів з метою отримання чистої продукції і одночасного збереження глобального навколишнього середовища.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2437
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ulevich_O.Biotehnol_Samost .pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.