Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2565
Title: Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності зернового господарства України
Организационно-экономические основы підвищення конкурентоспособности зернового хозяйства Украины
Organizational-economic bases of increase of competitiveness of the grain sector of Ukraine
Authors: Іваненко, Тетяна Яківна
Иваненко, Татьяна Яковлевна
Ivanenko, Tetyana
Keywords: інноваційні технології
зернове виробництво
зерновий кластер
ефективність виробництва
инновационные технологии
зерновое производство
зерновой кластер
эффективность производства
innovative technology
grain production
grain cluster
the production efficiency
Issue Date: 2016
Citation: Іваненко Т. Я. Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності зернового господарства України / Т. Я. Іваненко // Сучасні проблеми економіки : 4-а Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. – Єреван : Єреванський державний універистет , 2016. – 308 с.
Abstract: Досліджено особливості інноваційного підходу підвищення ефективності зернової галузі. Розглянута можливість підвищення ефективності зернової галузі на основі нової виробничої системи – зернового кластера
Исследованы особенности инновационного подхода повышения эффективности зерновой отрасли. Рассмотрена возможность повышения эффективности зерновой отрасли на основе новой производственной системы – зернового кластера
The peculiarities of the innovative approach of improving the efficiency of the grain industry. The possibility of increasing the efficiency of the grain industry on the basis of new production systems – grain cluster
URI: http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2565
Appears in Collections:Статті (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Армения_2016.pdf584,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.