Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2577
Title: Селекція молочної худоби і свиней
Authors: Підпала, Тетяна Василівна
Подпалая, Татьяна Васильевна
Podpalaya, Tatiana
Войналович, Сергій Антонович
Войналович, Сергей Антонович
Voynalovych, Serhiy
Назаренко, Віктор Григорович
Назаренко, Виктор Григорьевич
Nazarenko, Viktor
Герасименко, В.В.
Стріха, Людмила Олександрівна
Стриха, Людмила Александровна
Strikha, Ludmila
Цхвітава, Олександр Кіазович
Цхвитава, Александр Киазович
Tskhvitava, Alexandr
Keywords: Розвиток тваринництва
проблеми селекції
Аналіз популяцій
Генетичні системи
Імуногенетичний контроль походження
Генетичний поліморфізм
Поліморфні системи
Цитогенетика
Генофонд порід
Issue Date: 2012
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Селекція молочної худоби і свиней [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Підпала, С. А. Войналович, В. Г. Назаренко [та ін.]. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2012. - 321 с.
Abstract: У навчальному посібнику викладено теоретичний матеріал з питань селекції молочної худоби і свиней з основами варіаційної статистики, імуногенетики та великомасштабної селекції. Представлено також матеріал з методології породоутворення й організації селекційно-племінної роботи з породами великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності і свиней. Для студентів аграрних навчальних закладів, науковців, фахівців технологів виробництва продукції галузей скотарства і свинарства.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2577
ISBN: 978-966-8205-88-0
Appears in Collections:Навчальні посібники (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selektsiya_molochnoyi_khudoby_i_svyney.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.