Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2757
Title: Ailanthus altissma (Mill.) Swingle (Sumaroubaceae) в урбанофлорі м. Миколаєва: екологічні особливості, стратегія поширення
Other Titles: Ailanthus altissma (Mill.) Swingle (Sumaroubaceae) в урбанофлоре г. Николаева: экологические особенности, стратегия распространения
Ailanthus altissma (Mill.) Swingle (Sumaroubaceae) in the urban flora of the city of Nikolaev: ecological features, distribution strategy
Authors: Миколайчук, Віра Георгіївна
Миколайчук, Вера Георгиевна
Mikolajchuk, Vira
Алхімов, Сергій Юрійович
Алхимов, Сергей Юрьевич
Alchimov, Sergiy
Keywords: інтродукція
інвазія
експлерен
интродукция
инвазия
эксплерен
Ailanthus altissma
introduction
invasion
expleren
Issue Date: 2017
Abstract: Вивчені і проаналізовані історія інтродукції та поширення виду в м. Миколаєві, віковий стан дерев. Рослини є потенційно рухливими і можуть поширюватися на значні відстані від материнської особини. В умовах м. Миколаєва є посухо- та морозостійкими, здатними заселяти різні біотопи, є репродуктивно активними, здатний давати самосів у складі природної рослинності. Є експлереном, який становить загрозу для аборигенних видів, природних та штучних фітоценозів міста.
Изучены и проанализированы история интродукции и распространения вида в г. Николаеве, возрастное состояние деревьев. Растения являються потенциально подвижными и могут распространяться на значительные расстояния от материнськой особи. В условиях г. Николаева являются засухо- и морозоустойчивыми, способными заселять различные биотопы, репродуктивно активными, способны давать самосев в составе природной растительности. Является эксплереном, который представляет угрозу для аборигенних видов, естественных и исскуственных фитоценозов города.
The history of introduction and distribution of the species in the city of Nikolaev, the age state of the trees was studied and analyzed. Plants are potentially mobile and can extend to considerable distances from the parent. In the conditions of the city of Nikolaev, they are drought-and frost-resistant, capable of populating various biotopes, reproductively active, capable of self-seeding in the composition of natural vegetation. It is an exporter that poses a threat to native species, natural and artificial phytocenoses of the city.
Description: Миколайчук В. Г. Ailanthus altissma (Mill.) Swingle (Sumaroubaceae) в урбанофлорі м. Миколаєва: екологічні особливості, стратегія поширення. / В. Г. Миколайчук, С. Ю. Алхімов // Рослини та урбанізація : матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, 1-2 березня 2017 р. – Дніпро, 2017. – С. 131-133.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2757
Appears in Collections:Статті (Факультет агротехнологій)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mykolaichuk_2017_2.pdf184,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.