Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2764
Title: Економетрія. Лабораторний практикум в EXCEL
Эконометрия. Лабораторный практикум в EXCEL
Econometrics. Laboratory Workshop in EXCEL
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Хилько, Іван Іванович
Домаскіна, Марина Анатоліївна
Тищенко, Світлана Іванівна
Жорова, Алла Миколаївна
Єгорова, Марина Олександрівна
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Шебанина, Елена Вячеславовна
Хилько, Иван Иванович
Домаскина, Марина Анатольевна
Тищенко, Светлана Ивановна
Жорова, Алла Николаевна
Егорова, Марина Александровна
Shebanin, Vyacheslav
Shebanina, Elena
Khilko, Ivan
Domaskina, Marina
Tischenko, Svetlana
Zhorova, Alla
Eqorova, Marina
Mohyl'nyts'ka, Alla
Могильницька, Алла Миколаївна
Keywords: Економетрична модель
виробнича функція
мультиколінеарність
гомоскедастичність
гетероскедастичність
автокореляція
Эконометрическая модель
производственная функция
мультиколинеарность
гомоскедастичность
гетероскедастичность
автокорреляция
Econometric model
production function
multicollinearity
homozydasticity
heteroscedasticity
autocorrelation
Issue Date: 2012
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Економетрія. Лабораторний практикум в EXCEL [Електронний ресурс] : навч. посібник / [В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, І. І. Хилько та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 480 с.
Abstract: Навчальний посібник написано відповідно до типової програми курсу «Економетрія» для підготовки бакалаврів з економіки. У посібнику розглянуто основні принципи побудови та методи дослідження економетричних моделей соціально-економічних процесів за допомогою табличного редактору Microsoft Excel. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-11284 від 01.12.11 р.) як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2764
Appears in Collections:Навчальні посібники (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EKON_2012.pdf5,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.