Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2810
Title: Використання ентропійного аналізу для оцінки промірів телиць голштинської породи зарубіжної селекції різних ліній та екогенотипів
Использование энтропийного анализа для оценки промеров тёлок голштинской породы зарубежной селекции различных линий и экогенотипов
Entropy analysis use for evaluation measurements heifers holstein foreign breeding different lines and ecogenotypes
Authors: Баркарь, Євген Володимирович
Баркарь, Евгений Владимирович
Barkar, Evgen
Галушко, Ірина Анатоліївна
Галушко, Ирина Анатолиевна
Galushko, Irina
Keywords: Ентропія
проміри
лінія
селекція
Энтропия
промеры
селекция
Entropy
measurements
height
selection
Issue Date: 2012
Citation: Баркарь Є. В. Використання ентропійного аналізу для оцінки промірів телиць голштинської породи зарубіжної селекції різних ліній та екогенотипів / Є. В. Баркарь, І. А. Галушко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Вип. 2(60). – С.75-81.
Abstract: Проведено ентропійно-інформаційний аналіз основних промірів телиць різних ліній та екогенотипів голштинської породи. Встановлено, що найбільшого рівня абсолютна організованість систем досягає по обхвату п’ястка, оскільки зазначений промір характеризується найбільшим рівнем стабільності порівняно з іншими і пов’язаний він з молочним типом худоби. Вірогідно більшою організованістю системи за більшістю проаналізованих промірів характеризуються тварини датської селекції.
Проведено энтропийно-информационный анализ основных промеров телок различных линий и экогенотипив голштинской породы. Установлено, что наибольшего уровня абсолютная организованность систем достигает по обхвату пясти, поскольку указанный промер характеризуется наибольшим уровнем стабильности по сравнению с другими и связан он с молочным типом коров. Достоверно большей организованностью системы по большинству проанализированных промеров характеризуются животные датской селекции.
A entropy-information analysis of the basic measurements of heifers of different lines and ecogenotypes Holsteins. Found that the absolute highest level of organization of systems up to metacarpus because the specified survey is characterized by the highest level of stability compared to the other and it is connected with the type of dairy cows. Significantly greater orderliness of the majority of the analyzed measurements are characterized by the Danish animal breeding.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2810
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Баркарь Галушко Вінниця 2012.pdf505,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.