Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2865
Title: Основи наукових досліджень
Authors: Бондаренко, Олександр Володимирович
Бондаренко, Александр Владимирович
Bondarenko, Alexander
Завірюха, Микола Володимирович
Завирюха, Николай Владимирович
Zaviryuha, Nikolay
Keywords: наукові дослідження
сільськогосподарська техніка
методики досліджень
сільське господарство
Issue Date: 2014
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Abstract: Бондаренко, О. В. Конспект лекцій з дисципліни "Основи наукових досліджень" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. спец. 6.100102-"Процеси, машини та обладнання АПК" / О. В. Бондаренко, М. В. Завірюха. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 45 с.
Description: Під науковими дослідженнями розуміють вивчення і пояснення закономірностей зміни розглядуваних явищ оточуючого нас об’єктивного світу. Дослідження при створенні сільськогосподарської техніки охоплюють широке коло питань, основними з яких є вивчення закономірностей взаємодії робочих органів машин із оброблюваним матеріалом, обґрунтування нових процесів і операцій, параметрів машин і їх складових.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2865
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarenko_O.KL_OND.pdf611,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.