Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3005
Title: Видалення хвилястості при обкатуванні деталей роликами
Устранение волнистости при обкатывании деталей роликами
Technological providing of quality of treatment of poverkhtnosnym by flowage
Authors: Бутаков, Борис Іванович
Артюх, Віталій Олександрович
Бутаков, Борис Иванович
Артюх, Виталий Александрович
Butakov, Boris
Artyukh, Vitaliy
Кремінський, Сергій Сергійович
Креминский, Сергей Сергеевич
Kreminskiy, Sergey
Keywords: Обкатування
ролик
середній кут втискання
твердість
стабілізація зусилля
обкатывание
средний угол вдавливания
твердость
стабилизация усилия
rolling
roller
middle corner of pressing
hardness
stabilizing of effort
Issue Date: 2016
Citation: Бутаков Б. И. Устранение волнистости при обкатывании деталей роликами / Б. И. Бутаков, В. А. Артюх С. С. Кремінський // Перспективна техніка і технології – 2016 : матеріали ХІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Миколаїв : МНАУ, 2016. — С. 123-137.
Abstract: Сформульована та експериментально обґрунтована причина появи хвилястості на поверхні при обкатуванні тороподібними роликами – коливання зусилля обкатування із-за наявності великих сил тертя ковзання в механізмі навантаження ролика.
Сформулирована и экспериментально обоснована причина появления волнистости на поверхности при обкатывании торообразными роликами – колебание усилия обкатывания из-за наличия больших сил трения скольжения в механизме нагружения ролика.
Formulated and reason appearance of waviness is experimentally grounded at a rolling toroobraznymi rollers is oscillation of effort of rolling from the presence of large forces of sliding friction in the mechanism of loading of roller.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3005
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)
Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Інженерно-енергетичний факультет) - 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бутаков, Артюх,Креминский 2016.pdf6,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.