Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3038
Title: Вища математика. Диференціальні рівняння (Модуль 11)
Authors: Шебанін, В’ячеслав Сергійович
Шебанин, Вячеслав Сергеевич
Shebanin, Vyacheslav
Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanіna, Olena
Богза, Володимир Григорович
Богза, Владимир Григорьевич
Bogza, Vladimir
Атаманюк, Ігор Петрович
Атаманюк, Игорь Петрович
Atamanyuk, Igor
Цепуріт, Олена Вікторівна
Цепурит, Елена Викторовна
Tsepurit, Elena
Богданов, Сергій Іванович
Богданов, Сергей Иванович
Bogdanov, Sergey
Шептилевський, Олексій Вікторович
Шептилевский, Алексей Викторович
Sheptilevskiy, Aleksey
Keywords: Диференціальні рівняння
Розв’язання рівняння
Приклади розв’язання
інтеграл диференціального рівняння
івняння першого порядку
Лінійні диференціальні рівняння
Рівняння Бернуллі
Однорідне рівняння
характеристичне рівняння
метод варіації довільних сталих
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Вища математика. Диференціальні рівняння (Модуль 11) [Електронний ресурс] : завлання та методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальностей 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 208 "Агроінженерія" / уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, О. В. Цепуріт, В. Г. Богза, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 64 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях запропоновано завдання для самостійної роботи студентів за програмою з вищої математики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 141 - “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 208 - "Агроінженерія" Матеріал даного посібника складається з основних теоретичних відомостей,: розрахункових завдань та методичних рекомендацій. Розрахункові завдання розподілено на групи за тематикою та методами розв’язання. В методичних рекомендаціях пропонуються приклади розв’язання задач з кожної теми з повним обґрунтуванням.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3038
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyshcha_matematyka_Dyferentsial'ni_rivnyannya.pdf556,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.