Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/309
Title: Ефективність вирощування ремонтного молодняку свиней на решітчастій підлозі
Эффективность выращивания ремонтного молодняка свиней на решетчатом полу.
Efficiency of raising of herd replacements of pigs on the slatted floor.
Authors: Коваль, Ольга Анатоліївна
Калиниченко, Галина Іванівна
Коваль, Ольга Анатольевна
Калиниченко, Галина Ивановна
Koval, Olga
Kalinichenko, Galina
Keywords: решітчаста підлога
інтенсивність росту
скоростиглість
решетчатый пол
интенсивность роста
скороспелость
slatted floor
early maturation
growth and development
Issue Date: 2012
Publisher: Вінницький національний аграрний університет
Citation: Коваль О. А. Ефективність вирощування ремонтного молодняку свиней на решітчастій підлозі / О. А. Коваль, Г. І. Калиниченко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. - 2012. – Вип. 5 (67). – C. 121-124.
Abstract: В статті наведено дані щодо показників росту і розвитку ремонтних свинок червоної білопоясої породи при утриманні їх на решітчастій підлозі. Встановлено відмінності у показниках динаміки росту та скоростиглості свинок в залежності від типу підлоги, на якій вони утримувалися під час дорощування.
В статье приведены данные показателей роста и развития ремонтных свинок красной белопоясой породы при содержании их на решетчатом полу. Установлены отличия в показателях динамики роста и скороспелости свинок в зависимости от типа пола, на котором они содержались в период доращивания.
The article contains the data concerning the rates of growth and development of replacements gilts of red white strapped breed in the course of slatted floor management. It was established the differences between rates of growth and early maturation of gilts depending on the type of the floor which they had been managed on.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/309
Appears in Collections:Статті (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cтаття Коваль, Калиниченко 1 .doc61,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.