Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3135
Title: Вплив зносостійких покриттів на стійкістних характеристики ріжучого інструменту при обробці важкооброблюваних корозійностійких матеріалів
Влияние износостойких покрытий на стойкостные характеристики режущего инструмента при обработке труднообрабатываемых коррозионностойких материалов
The wear-resistant coatings influence on the cutting tool’s durability characteristics during the corrosion-resistant materials treatment
Authors: Лимар, Олександр Олександрович
Лимарь, Александр Александрович
Lymar, Oleksandr
Limar’, Aleksandr
Keywords: ріжучий інструмент
п'ятигранні пластини
коррозионностойкая сталь
нітрид титан
точіння
знос
стійкість
покриття
режущий инструмент
пятигранные пластины
коррозионностойкая сталь
нитрид титан
точение
износ
стойкость
покрытие
Cutting tools
pentagonal plates
corrosion-resistant steel
titanium nitride
whetting
wear
durability
coatings
Issue Date: 2013
Citation: Лимарь А. А. Влияние износостойких покрытий на стойкостные характеристики режущего инструмента при обработке труднообрабатываемых коррозионностойких материалов / А. А. Лимарь // Вісник НТУУ «КПІ». – 2013. - №2 (68). - С. 116-120.
Abstract: Розглянуто та проаналізовано дані, отримані при використанні змінних багатогранних непереточуваних пластин з покриттям нітрид титану в порівнянні з традиційними пластинами, які не мають покриттів. Експериментальним шляхом визначено оптимальний вибір різального інструменту при обробці жароміцної корозійностійкої сталі 20Х13. Проаналізовано характер зносу змінних багатогранних непереточуваних пластин з фаскою один міліметр під кутом 45 градусів з нанесеним покриттям нітрид титану
Рассмотрены и проанализированы данные, полученные при использовании сменных многогранных неперетачиваемых пластин с покрытием нитрид титана в сравнении с традиционными пластинами, не имеющими покрытий. Экспериментальным путем определен оптимальный выбор режущего инструмента при обработке жаропрочной коррозионностойкой стали 20Х13. Проанализирован характер износа сменных многогранных неперетачиваемых пластин с фаской один миллиметр под углом 45 градусов с нанесенным покрытием нитрид титана.
The data obtained with the use of variables of many-sided non-reversible plates with coated titanium nitride in comparison with conventional non-coated plates are considered and analyzed. Experimental way is determined optimum choice of cutting tool in the processing of heat-resistant corrosion-resistant steel 20X13. The character of wear of variables of multifaceted non-reversible plates with a facet of one millimeter at an angle of 45 degrees with coated titanium nitride is analyzed.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3135
Appears in Collections:Статті (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36147-70479-1-PB.pdf665,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.