Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3149
Title: Деталі машин
Authors: Баранова, Олена Володимирівна
Баранова, Елена Владимировна
Baranova, Olena
Keywords: процес конструювання
розрахунки валів
розраховані розміри
інженерні розрахунки на міцність
Технічне завдання
кінематична схема приводу
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Деталі машин [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо технічного завдання на курсове проектування для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" денної та заочної форми навчання / уклад. О. В. Баранова. — Електорн. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 24 с.
Abstract: Індивідуальне завдання з дисципліни «Деталі машин» передбачено навчальним планом у вигляді курсового проекту. Мета цього завдання – закріпити знання, набуті здобувачами вищої освіти при вивчені теоретичного курсу, розвивати навики самостійного розв’язування конкретних практичних задач. Курсовий проект здобувачами вищої освіти денної форми навчання виконується у 6 семестрі та заочної форми навчання у 8 семестрі, й оцінюється окремо від оцінки поточної успішності здобувачів вищої освіти.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3149
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Detali_mashyn.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.