Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3153
Title: Біотехнологія
Authors: Юлевич, Олена Іванівна
Юлевич, Елена Ивановна
Ulevich, Olena
Keywords: Генетична інженерія
отримання генів
створення трансгенних тварин
Клітинна інженерія
Ембріоінженерія
Кріоконсервація ембріонів
Монозиготні близнюки
Клонування тварин
Регулювання статі тварин
Соматичне клонування
Промислова біотехнологія
Іммобілізовані ферменти
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Біотехнологія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 204 "ТВППТ" заочної форми навчання / уклад. О. І. Юлевич. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 91 с.
Abstract: Навчальна дисципліна «Біотехнологія» є складовою частиною технології виробництва продукції тваринництва і ґрунтується на основі дисциплін фундаментальної і загальнопрофесійної підготовки: анатомії, фізіології, біохімії, генетики, відтворення, розведення, гігієни і годівлі сільськогосподарських тварин. Як результат вивчення цієї дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати біологічні особливості відтворення сільськогосподарських тварин та способи її регуляції, біотехнологічні методи розповсюдження цінних у селекційному плані фенотипів, збереження видів і порід, одержання клонованих тварин, регуляції статі, застосування нових генотипів тварин та біологічно активних речовин з метою збільшення ефективності отримання традиційно відомих та нових нехарактерних для цієї галузі продуктів тваринництва.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3153
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Факультет ТВППТСБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biotekhnolohiia.pdf966,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.