Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3611
Title: Дослідження операцій
Authors: Шебаніна, Олена В’ячеславівна
Шебанина, Елена Вячеславовна
Shebanina, Elena
Домаскіна, Марина Анатоліївна
Домаскина, Марина Анатольевна
Domaskina, Marina
Хилько, Іван Іванович
Хилько, Иван Иванович
Khilko, Ivan
Тищенко, Світлана Іванівна
Тищенко, Светлана Ивановна
Tischenko, Svetlana
Жорова, Алла Миколаївна
Жорова, Алла Николаевна
Zhorova, Аlla
Єгорова, Марина Олександрівна
Егорова, Марина Александровна
Eqorova, Marina
Mohyl'nyts'ka, Alla
Могильницька, Алла Миколаївна
Могильницька, Алла Миколаївна
Mohyl'nyts'ka, Alla
Keywords: дослідження операцій
методика проведення дослідження операцій
моделювання оптимального розподілу ресурсів
розподіл ресурсів
планування виробничого процесу
координація виробничого процесу
задачі в умовах невизначеності
задачі в умовах конфлікту
Issue Date: 2015
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Дослідження операцій : курс лекцій / О. В. Шебаніна, М. А., Домаскіна, І. І. Хилько та ін. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 248 с.
Abstract: Навчальний посібник «Дослідження операцій» призначений для підготовки фахівців економічних спеціальностей. Відповідає вимогам нормативних програм вищої школи України. Виклад основного теоретичного матеріалу супроводжується прикладами та задачами прикладного характеру. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3611
Appears in Collections:Конспекти та курси лекцій (Факультет менеджменту)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doslidzennya_operatsy_KL_Shebanina_O.pdf2,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.