Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3755
Title: Виконавчі механізми у системах автоматики
Authors: Ставинський, Андрій Андрійович
Ставинский, Андрей Андреевич
Stavinskiy, Andrey
Авдєєва, Олена Андріївна
Avdieieva, Olena
Садовий, Олексій Степанович
Садовой, Алексей Степанович
Sadovoy, Oleksiy
Keywords: активна частина двигуна
Обмотка статора
Розрахунок магнітного ланцюга
заміщення асинхронного двигуна
Пускові параметри
потужність двигуна
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Виконавчі механізми у системах автоматики [Електронний ресурс] : метод. реком. для виконання курсової роботи здобувачам вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної та заочної форми навчання / уклад. : А. А. Ставинський, О. А. Авдєєва, О. С. Садовий. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 75 с.
Abstract: У сучасних автоматичних системах керування основні операції обробки інформації виконує комп'ютер або мікропроцесор, тому виконавчі пристрої мають здійснювати перетворення цифрового вихідного сигналу комп'ютера у фізичну величину. Наприклад, у верстатах з числовим програмним управлінням (ЧПУ) вихідний цифровий сигнал з керівного мікропроцесора перетворюється у переміщення робочого органі верстата (різця, фрези тощо) і переміщення деталі, що обробляється на цьому верстаті. У хімічних процесах цифровий сигнал перетворюється у переміщення робочих органів, що регулюють надходження вхідних реагентів, температуру в реакторі тощо.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3755
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vykonavchi mekhanizmy u systemakh avtomatyky.pdf2,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.