Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3766
Title: Психологія управління
Authors: Веліховська, Алла Борисівна
Velikhovska, Alla
Велиховская, Алла Борисовна
Keywords: психологічні знання
особистість керівника,
управління персоналом
психологічні бар'єри спілкування
етнопсихологічні особливості
етнопсихологічні особливості
Issue Date: 2018
Publisher: Миколаївський національний аграрний університет
Citation: Психологія управління [Електронний ресурс] : метод. реком. з вивчення дисципліни та виконання практичних і самостійних робіт для здобувачів вищої освіти І курсу ступеня "Магістр" спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" денної форми навчання / уклад. А. Б. Веліховська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 60 с.
Abstract: Серед дисциплін, що вивчають суспільство і суспільні відносини слід виділити психологію управління, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності і особливості їх використання в діяльності керівника. У даній роботі наводяться програма курсу, методичні вказівки по підготовці наступних питань: психологічні особливості основних управлінських функцій, об'єкт і суб'єкт управління, основні аспекти ділового спілкування, принципи управлінського спілкування, психологічні підходи до прийняття управлінських рішень, психологія конфлікту і ведення переговорного процесу. В її основі лежить комплексний аналіз особливостей та умов діяльності організації, що існують на даному етапі і визначення напрямів розвитку для досягнення високої ефективності роботи трудового або соціального колективу. Підготовка до створення ефективної комунікаційної системи організації, забезпечення внутрішньої і зовнішньої комунікації, формуванню і підтримці корпоративної культури; планування, підготовки та проведення комунікаційних кампаній та заходів – є основним завданням вивчення дисципліни.
URI: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3766
Appears in Collections:Методичні рекомендації (Інженерно-енергетичний факультет)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psykholohiia upravlinnia-2018.pdf440,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.